Bestyrelsesmøde 11.august.2020

 1. Konstituering

Formand: Kim Petersen.

Næstformand, sekretær: Ann Tenis

Kasserer: Kurt Svendsen

Menige medlemmer: Kirsten Merkel Larsen, Inger Boesgaard, Gitte Grejsgaard, Dorthe Larsen

Suppleanter: Kaj Aage Munk, Elly Skov

 

 1. Drejebog

Opbevaring af bådtrailerne uden for rosæsonen – Inger tjekker op på aftalen. Kassereren sørger for betaling for opbevaring af bådtrailere.

 • Årstegn til standerstrygning – Kim følger op på beholdningen af årstegn.
 • Suppetur – Kirsten og Bodil står for arrangementet og finder en dato.

 

 1. Meddelelser

Den 28. august er der polterabend arrangement med SUP. Kim står for arrangementet.

Jens Aagren er blevet kontaktet vedrørende Åben Skole – en klasse på ca. 50 elever, der vil prøve både SUP og kajakpolo. Arrangementet planlægges i august.

 1. Roning

Carsten Olsen har udtrykt et ønske om, at der arbejdes på at finde en ny formand for roudvalget. Der arbejdes derfor mod, at en ny formand kan udpeges i indeværende år. Herudover har bestyrelsen fokus på medlemmer, der ønsker at engagerer sig i udvalgets arbejde.

Kirsten repræsenterer bestyrelsen i udvalget.

Det midlertidig roreglement med COVID oplysningerne er blevet revideret og forenklet. Reglementet bliver lagt på hjemmesiden, der vil være tydelig link til reglementet på forsiden.

Det blev besluttet at foretage en revision af klubreglement / afsnittet vedrørende ”Andre arrangementer”.  Kim udarbejder et udkast, som drøftes på næste bestyrelsesmøde.

 1. Kajak / SUP

Kim indhenter en status fra formanden for kajakudvalget i forhold til behovet for nyanskaffelser, aktiviteter etc.

Der mangler fortsat instruktør til SUP. Det undersøges om der er emner, der vil påtage sig opgaven som SUP instruktør.

 1. Svømning/motion

Svømning starter i Svømmecenter Falster fredag den 4. september kl. 18:30-19:30.

 1. Kasserer økonomi

Kontingentindtægter når ikke helt det budgetterede. En del af forklaringen er, at en stor andel af dem som meldte sig ind i forbindelse med opstart af SUP ikke har fornyet deres medlemskab.

Der skal foretages en legitimation af den nye bestyrelse overfor Nordea.

Kassereren (Kurt Svendsen) har adgang til bankkonti. Desuden har “ansvarlig for medlemsregistrering” (Kirsten Merkel Larsen) adgang til ”konto-kik” af hensyn til indbetaling af medlemskontingent.

Kassereren repræsenterer foreningen overfor banken.

 1. Materiel / Klubhus

Der blev på generalforsamlingen fremsat forslag om

 • indkøb af båd / udskiftning af både
 • medlemmer kunne købe redningsvest

Der er indhentet tilbud på en 4-åres glasfiber inrigger fra Agerbirks Bådebyggeri v/Thomas Teil Agerbirk samt en 4-åres glasfiber inrigger fra Baumgarten (identisk med Syvstjernen). Der er 6-7 måneders leveringstid. Behov og muligheder drøftes på kommende bestyrelsesmøde.

Vedrørende indkøb af redningsvest til privat anvendelse. Blev dette drøftet. Indkøber klubben redningsveste som medlemmerne kan købe, vil klubben være ansvarlig for vedligeholdelsen. Klubben kan ikke sikre, at private veste vedligeholdes. Det blev derfor besluttet, at anskaffelse af private redningsveste ikke kan ske i klubregi.

 1. Hjemmesiden

Der er behov for at rekruttere en ny webredaktør. Inger har ”snor” i den sag og det drøftes videre på næste bestyrelsesmøde.

 

 1. DFfR / DKF / DSRF

Velkomstfolder blev drøftet. DFfR har en skabelon til velkomstfolder, som vi kan anvende. Det blev besluttet at anvende DFfR skabelon og revidere folderen.

 1. Eventuelt

Ann tager kontakt til klubbens afgåede formand Mette med henblik på at få taget et foto, så foto af Mette kommer til at hænge sammen med de andre tidligere formænd.

Det undersøges ved opslag i klubben om medlemmerne har interesse i et førstehjælpskursus.

 1. Næste møde

Torsdag den 8. oktober kl. 18.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *