Vinterroningsreglement

Vinterroning – det vil sige roning i mellem standerstrygning og standerhejsning – kræver bestyrelsens tilladelse.

Bestyrelsen kan både skærpe og dispensere for betingelserne i dette reglement.

Tilladelsen er kun gældende for indeværende vintersæson og under forudsætning af, at betingelserne overholdes.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

Roeren skal være rutineret motionsroer. Herved forstås

  • For roning, et medlem som minimum er i besiddelse af C-styrmandsret, som har roet mindst to sæsoner i NFR eller anden klub og har roet mindst 200 km i indeværende sæson
  • For kajakroning: et medlem som er i besiddelse af A-kajakret og har roet mindst 200 km i indeværende sæson.

Der må ros fra solopgang til solnedgang, når vejret er roligt, klart og isfrit.

Roeren skal være iført redningsvest.

Vinterroning skal foregå så tæt på land som muligt.

Ved kajakroning må der ikke ros alene. For særligt erfarne roere kan der dispenseres herfor.

Ro-området strækker sig fra Hjelm Bådelaug mod nord til Flatø i syd.

Ansøgeren skal have aflagt svømmeprøve i indeværende år.

Ansøgere under 18 år skal have forældre eller værges tilladelse.

Bemærk:

Til vinterroning må følgende glasfiberbåde benyttes Syvstjernen, Sophie, Nordstjernen og Quintin.
Såfremt antallet af roere ikke kan gå op med ovennævnte 4- og 2-åres både, må Vigsø også anvendes.

Ansøgning om tilladelse til vinterroning sendes direkte her fra hjemmesiden

Ansøgning om tilladelse til vinterroning