INFO

Stand Up Paddle –
Vi er klar med alt udstyr til kommende SUP sæson –
Vi starter SUP sæsonen 15. maj eller 1. juni og der vil blive holdt informationsaften med SUP- instruktør, der vil orientere om kursus i denne nye spændende sport i klubben –

Vi søger instruktør blandt klubbens kajakinstruktører der har Tur/hav ipp.
klik her


Du kan stadig nå, at tage en svømmeprøve ved henvendelse til livrederen i svømmehallen, blanket til prøven finder du her på hjemmesiden klik her


Referat fra bestyrelsesmøde d. 28. januar 2019 findes under fanen kontakt og referater


Kommende begivenheder

Marts 2019


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00.

Dagsorden klik her


Standerhejsning

Lørdag den 30. marts afholder vi standerhejsning kl. 12.00.
Efter højtideligheden på forpladsen byder klubben på kaffe med brød i klublokalet.


April 2019


Vaske -og voksedag af kajakker

Kajakudvalget indkalder til vaske/vokse-dag af klubbens kajakker lørdag den 13. april kl. 10.00. Efter veloverstået arbejde er udvalget vært med en bid brød. Alle er velkomne også selvom du ikke ror kajak. Der vil blive ophængt tilmeldingsliste på opslagstavlen.


Se kalenderen for yderligere oplysninger om diverse arrangementer.Vi støtter rosporten i Nykøbing F. Roklub