INFO


Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. november 2019 findes under fanen kontakt og referater


Du kan stadig nå, at tage svømmeprøve inden rosæsonen starter – klik her 


Kommende begivenheder


Årsmøde i roudvalget
For alle der ror inrigger, outrigger og gig.
Torsdag den 27. februar kl. 19.00
klik her for mere information


Store rengøringsdag
Lørdag den 14. marts kl. 9.00 mødes til morgenkaffe og rengøring samt oprydning i klubben.
Efter veludført arbejde serveres guleærter med div. i klublokalet
Se information og tilmeldingsliste i bådhallen.


Generalforsamling
Afholdes den 18. marts kl. 19.00 i klublokalet.
Forslag der ønsket behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.
Se klubbens vedtægter.
Dagsorden til generalforsamlingen: klik her

Indsendte forslag til generalforsamlingen:

Forslag til udvidelse af rosæsonen – klik her


Se kalenderen for oplysninger om diverse arrangementer.Vi støtter rosporten i Nykøbing F. Roklub