INFO


Svømning

Svømning er slut for 2019
Første fredag der er svømning 2020 er fredag den 10. januar


Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. november 2019 findes under fanen kontakt og referater


Det er nu muligt, at søge vinterrotilladelse til robåd – se betingelser og ansøgning under roning – eller klik her: Ansøgning 
Bemærk: Tilladelse gælder kun når pontonen er er vandet.


Kommende begivenheder


Generalforsamling
Afholdes den 18. marts kl. 19.00 i klublokalet.
Forslag der ønsket behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.
Se klubbens vedtægter.
Dagsorden til generalforsamlingen: klik her


Se kalenderen for oplysninger om diverse arrangementer.Vi støtter rosporten i Nykøbing F. Roklub