Roudvalget:


Roudvalget består af 5 – 6 medlemmer valgt på roudvalgets årsmøde i februar blandt medlemmer, der ror inrigger, gigbåde og outriggede både, herunder mindst et medlem fra den siddende bestyrelse.

Udvalget består af følgende medlemmer valgt på årsmødet i 2017:

Formand for udvalget:

Carsten Koborg Olsen
Telefon 51926701

Øvrige medlemmer:

Kirsten Merkel og Dorthe Larsen

Opgaver bla.:

Tilrettelægger sidemandsoplæring af nye roere
Samarbejder med kajakudvalget ang. fælles aktiviteter
Motiverer medlemmer til, at tage instruktøruddannelse
Vurderer bådmaterialet og orienter bestyrelse om behov for nyanskaffelser
Fremsender ønsker til bestyrelsen om evt. udskiftning eller renovering.

Udvalget henviser til:
Arbejdsopgaver for Roudvalget