Kajakudvalget:


Kajakudvalget består af 5 – 6 medlemmer valgt på udvalgets årsmøde, blandt medlemmer der ror Kajak, herunder mindst et medlem fra den siddende bestyrelse

Udvalget består af følgende medlemmer:

Formand
Lars Sørensen
E.mail: vildmedsport@gmail.com

Øvrige medlemmer:

Birthe Løttrup
E.mail: bsloettrup@gmail.com

 

Se “Arbejdsopgaver for kajakudvalget” klik her