Start dagen med en frisk rotur:


Morgenroning er en særlig frisk aktivitet for dem der gerne starter tidligt, så er du pensionist, efterlønner eller går du hjemme om dagen, kan du deltage i morgenroning.

Det gælder både mænd og kvinder.

Der roes ud til et  sted, hvor vi spiser madpakke eller drikker en kop kaffe, hvorefter vi ror hjem igen.

På disse ture får man rigtig set naturen fra vandsiden, årstidernes skiften  og det er en oplevelse at følge fuglelivet hele sæsonen igennem.

I vintersæsonen bruger vi klubbens motionsrum med ro-ergometre (romaskiner), vi reparerer både og har det sociale samvær med årlige tilbagevende arrangementer.

Du kan høre mere om morgenroning ved at kontakte Poul Erik Dalager på
tlf. 22 93 38 80 samt E-mail dalagerpoul@gmail.com eller
Inger Boesgaard på tlf. 2427 6265
E-mail ikb@hotmail.com