Referat fra bestyrelsesmøde den 8. oktober 2020

1. Drejebog
Der er standerstrygning den 24. oktober kl. 12. Efter standerstrygning serveres der biksemad i klubben.
Der holdes julearrangement med gløgg m.m. i klublokalet den 7. december kl. 19.

2.MedlemmerVinterroning
Betingelser for vinterrotilladelse er bl.a., at man ikke må ro længere nord på end til Klodskovnakke og syd på til Flatø. Man skal ro tæt ved kysten. For kajakker skal man minimum ro parvis.

Vinterrotilladelse er givet til:
• Bigitte Christiansen (kajak). Der er givet dispensation fra at ro parvis.
• Bodil Clorius (Kajak)
• Kirsten Larsen (robåd + kajak)
• Gitte Grejsgaard (robåd + kajak)
• Yvonne Olsen (robåd)
• Ellen Larsen (robåd)
• Elly Skov (robåd)
• Birthe Tørnqvist (robåd)
• Kirsten Due Rasmussen (robåd)
• Lissie Lykke Andersen (robåd)
• Inger Boesgaard (robåd)
• Dorthe Larsen (robåd)

3.Meddelelser
Der er kommet en invitation til GSIR den 21. oktober kl. 19. Det undersøges om nogen har interesse i at deltage.

4.Kandidater til roudvalget.
Dorthe Larsen er kandidat til udvalget.
Der efterlyses flere kandidater, der vil stille op til et roudvalg. Punktet sættes på dagsordenen på bestyrelsesmøde i november.

5.Vinterroning og ponton
Nordstjernen og Syvstjernen anvendes til vinterroning.
Pontonen tages op til vedligeholdelse omkring 1. december. Det undersøges om pontonen kan ligge hele året. Alternativt undersøges hvad det vil koste med en ny ponton, der ikke skal tages op om vinteren.

6.Kajak/SUP
Der efterlyses kandidater til kajakudvalget.

7.Materiel/klubhus
Indstilling om køb af 4 åres inrigger.
Kaj Aage Munk og Kurt Svendsen har undersøgt mulighederne for køb af en ny båd. Der blev præsenteret 2 forslag/tilbud.
1. Tilbud fra Agerbirks bådebyggeri, Vejle – samlet pris for 4-åres inrigger i glasfiber kr. 177.500, –
2. Tilbud fra Baumgarten Bootsbau, Warin (ved Rostock) samlet pris for 4-åres inrigger i carbon/keviar kr. 142.500, –
Tilbuddene blev drøftet og det blev besluttet, at den tyske båd var mest interessant både prismæssigt og fordi den kan leveres i carbon/kevlar. Kaj Aage og Kurt tager til Tyskland og besigtiger båden.
For at løse problemet med at bakse rundt med gaffeltrucken forsøges der med, om vi kan rokeres rundt på bådene sådan, at de både der hyppigst anvendes ligger på gulvet.

8.Svømning/motion
Brug af motionslokalet under hensyntagen til corona-restriktionerne blev drøftet. Kaj Aage og Kurt kommer med forslag til placering af redskaberne i motionslokalet.

9.Førstehjælpskursus
Der er kommet interessetilkendegivelse fra 8 medlemmer. Kim undersøger, hvornår kurset kan holdes og melder en dato ud.
10.Kasserer økonomi
Fremover vil klubben kun være kunde i 1 bank – Nordea. Der er fejl i budgettet ift. kontingentindtægterne, der er budgetteret for højt. Der er desuden en udfordring i forhold til sponsoraterne, da der ingen sponsorater er tegnet i år.
Der har været en stor udgift på kr. 14.000 til reparation af opvaskemaskinen.

11.Hjemmesiden
Afløsning af webredaktør.
Dorthe, Yvonne og Kirsten tager til Køge roklub for at se på mulighed for webbaseret rokort der bl.a. anvendes til registrering af roture, reservation af både og kommunikation mellem medlemmer.

12.Hovedforbundet DKF har inviteret til årsmøde den 14. november. Mødet holdes i Brøndby kl. 9:30. Det undersøges om der er kajak interesserede, der kan deltage i mødet.

13.Evt.
Der er kommet en opkrævning på transportforsikringen. Det undersøges nærmere, hvad forsikringen dækker.
Nyt bestyrelsesmøde mandag den 9. november kl. 18.