Referat fra bestyrelsesmøde 10. januar 2018

 

 1. Drejebog

Årets arrangementer vil fremgå af arrangementskalenderen på klubbens hjemmeside.

Kredsgeneralforsamling holdes i Nakskov den 20. marts.

Redningsvestene tjekkes i uge 7.

Generalforsamling holdes 14. marts 2018.

 1. Medlemmer

Klubbens medlemmer fordeler sig som nedenstående:

73 romedlemmer

55 kajakmedlemmer

37 motionsmedlemmer

15 passive medlemmer

2 O-løber

 1. Meddelelser

Sejlklubben har meddelt, at de ikke kan stå for arrangementet ”Vild med vand” i 2018. Der skal derfor findes ny tovholder. Arrangementet er planlagt den 9. juni.

Kajakpolo, paddleboard m.m.

Svend og Carsten undersøger muligheden for at klubben kan få en demonstration af paddleboard etc. Desuden afdækkes markedet for materiel.

 1. Roning

Opstart af roskolen.

Det undersøges om der er instruktører til opstart af roskolen, eller om roskolen skal overgå til sidemandsoplæring.

Roudvalget holder medlemsmøde til februar, hvor bl.a. roskolen er punkt på dagsordenen.

 1. Kajak

Kajakreglement er revideret og vil blive lagt ud på hjemmesiden.

 1. Kasserer

Klubbens økonomi blev gennemgået.  Budgettet er holdt.

 1. Materiale / Klubhus

Der er indhentet tilbud på ny gulvbelægning til klublokalet. Det blev besluttet at udskifte gulvbelægningen.

 1. O-løb

Intet til dette punkt.

 1. Hjemmesiden

Ny hjemmeside forventes helt klar i februar.

 1. DFfR / DKF / DOF

Intet.

 1. Kommunen / Naturområde Guldborgsund

Intet.

 1. Evt.

Næste møde 26. 02.2018