Referat fra kajakudvalgsmøde den 24. maj 2018

Vi har fået en udmelding fra Anne Hauge Vest. Kirsten skal have besked, så medlemslisten kan blive opdateret.

Fællesroning og efterfølgende kajakvask havde omkring 14 deltagere, og folk var enige om, at det var et hyggeligt arrangement. Det kan derfor godt gentages næste år.

Der er 12 tilmeldte til årets kajakroskole.

Det blev besluttet, at kajakudvalget arrangerer en rotur til Alstrup med fællesspisning om aftenen og overnatning. Turen er sat til den 21. og 22. juli. Nye roere er meget velkomne, og hvis man er nervøs for, om man kan ro hele vejen, kan man nøjes med at ro den halve tur.

Dato for den store badedag er fastsat til den 25. august med mulighed for at prøve forskellige bådtyper.

Fællesroning skal så vidt koordineres mellem kajakroskolen og andre frivillige, som tager initiativ til fællesroning, således at faste ro-dage bliver meddelt til medlemmerne.

De to havkajakker blev solgt for en pris på i alt 3.000 kr.

Dato for næste kajakudvalgsmøde: 16. juli.