Til bestyrelsen i NFR.

Forslag til punkt på generalforsamling.

Ændring af ro sæsonen, således at vi først holder stander strygning den 1. december og os, der har vintertilladelse kan ro hele vinteren, når vejret tillader det, på grund af følgende argumenter.

Med de milde vintre vi har, er mit forslag derfor at lade pontonen ligge, eller endnu bedre køb en ny ponton, tilbud vedlagt.

  1. På grund af klimaforandringer er temperaturerne højere.
  2. Vandtemperaturen er højere i november end i april.
  3. De sidste 3 år, har der i november været utroligt godt ro vejr.
  4. Kajakklubben ror hele vinteren

Med venlig hilsen

Lars Svarre

Ro sæson 2020

Nykøbing F. Roklub

Sophie Holmen 17

4800 Nykøbing Falster

Att.: Lars Svarre b.l.svarre@turbopost.dk

Tilbud

HB Beton Flydebro med lavt fribord

tilbudsnummer: HB40122624 12-10-2020 antal           art                         i alt 1 stk.             Rixø HBI 02415 Helbeton flydebro — ponton 12m x 2,40m

*Flydehøjde 20 / 25cm – pontonhøjde 1,05m pontonvægt ca. 13,0 tons Beton KSO armering Nps50[Ks60 Fenderstok IOOmm x 150mm

I stk.                    Landgang 1,5m bred x 5,1 m Hængslet på Flydebro — hjul mod Flydebro

Aflæsning / Søsætning med mobilkran i Nykøbing Falster

1 NBC Placering/montering 2 x forankring inkl.  x kryds mod land Forankrings materialer — 20mm kæde og 2 x Plovankre jfr. skitse

1                         Sum HB1024 leveret og monteret Nykøbing Falster, ekskL moms kr. 214.000,00
Levering:

Efter nærmere aftale 20/21. Dog fidligst 6 — 8 uger efter ordre.

   
Montering:

Inkl. montering. NBC Marine forestår montering af landgang og forankring

   

Betaling:

Alle priser er ekskl. moms og betales netto kontant efter aftalt betalingsplan.

  • eks. ved ordre betales 40% af totalbeløbet, ved levering betales endnu 40% efter overtagelse og godkendelse betales restbeløbet. Ejendomsretten til det leverede forbliver hos NBC Marine indtil hele totalbeløbet er betalt.

Placering, standard og garanti:

Kunden er blevet gjort opmærksom at der skal ansøges om tilladelse til etablering af det tilbudte, hos relevante myndigheder. Det er alene kundes ansvar at indhente alle nødvendige tilladelser, NBC Marine kan således ikke stilles til ansvar for udformning eller placering af bro og udstyr.

  • Alle broer og udstyr bliver udført efter NBC Marine og Rixo.com AB – gældende standarder.

– Der yders 2 års garanti på materiale- og fabrikationsfejl øvrig garantijnf. SBF-08 “Svenska Bryggleverantörers Förening”

Andet:

Indtil ordre kan priser og betingelser kan ændres uden forudgående varsel.

NBC Marine hæfter ikke for forsinkelser eller ekstraudgifter forårsaget af forhold uden for NBC Marines kontrol (force majeure).

Med venlig hilsen

Kim von der Recke

NBC Marine

HeJreskoweJ IOE Mandal Allé 25 df. 49 17 00 72 Info@nbcmadne.dk 3490 Kvistgård 5500 Middelfart fax. 49 17 52 72 w”.nbcmadne.dk

HB102415 Helbeton

B5righet: 500kg/m 2 Vikt/m: 1100kg/m

—.YLL.

Principtegningen er ikke mâlfast

NBC Marine

Helreskowel IOE             Mandai Allé 25     Hf. 49170072       Info@nbcmadne.dk 3490                             5500 Middelfart                      fax. 49 17 52 72   m.nbcmadne.dk