Bestyrelsesmøde den 14. april 2020

Mødet blev holdt virtuelt.

  1. Generalforsamling

Forbuddet om at der ikke må forsamles større grupper end 10 personer ad gangen gør det ikke muligt foreløbig at afholde generalforsamling. Generalforsamlingen udskydes til myndighederne åbner op for at større grupper kan forsamles. Der meldes ud på hjemmesiden så snart, der kommer nyt om situationen.

Bestyrelsen fortsætter indtil, der kan holdes generalforsamling.

 

  1. Åbning af klubben

Klubben er lukket foreløbig til den 10. maj. Det betyder, at den tidligere udmelding om at klubben er åben for kajakker trækkes tilbage. Bestyrelsen læner sig op ad Statsministeriets og Sundhedsmyndighedernes udmeldinger. Hensynet til risikoen for smittespredning hos medlemmerne vejer tungt.

 

  1. Kommunikation

Bestyrelsen vil løbende informere om klubbens situation i forhold til covid-19 på hjemmesiden.

 

  1. Kajak- og roskole

Kajak og roskolen 2020 er på grund af covid-19 udsat til 2021.