Vinterroningsreglement for kajakroere


Vinterroning – det vil sige roning mellem standerstrygning og standerhejsning – kræver bestyrelsens skriftlige tilladelse. Bestyrelsen kan både skærpe og dispensere for betingelserne i dette reglement.

Tilladelsen er kun gældende for indeværende vintersæson og i øvrigt under forudsætning af, at reglementet overholdes.

Tilladelsen til vinterroning kan først gives, når bestyrelsen har modtaget ansøgningen.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

Roeren er rutineret motionsroer og er i besiddelse af A- kajakret.

Medlemmer under 18 år skal have forældres eller værges skriftlige tilladelse.

Ro–området strækker sig fra Hjelm Bådelaug på Lollands siden, og til markeringen af stenen på Falster siden mod nord, og til Flatø i syd.

Der må ros fra solopgang til solnedgang, når vejret er roligt, klart og vandet er isfrit.

Al vinterroning skal foregå så tæt ved land som overhovedet muligt.

Kajakroeren må ikke ro alene. der skal som minimum være  2 kajakker på vandet.

Der er pligt til, at være iført redningsvest.

 Ansøgning om tilladelse til vinterroning – sendes direkte her fra hjemmesiden:


Ansøgning om vinterrotilladelse i havkajak / turkajak