Sikkerhed til søs i kajak


§1 Formål og gyldighed

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

 • dels at fastlægge de fælles sikkerhedsbestemmelser for aktiviteter i Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og i de tilsluttede klubber,
 • dels at give retningslinjer for de supplerende sikkerhedsbestemmelser, som klubberne udarbejder.

DKFs sikkerhedsbestemmelser gælder al kano- og kajakroning, der foregår i regi af DKF og de tilsluttede klubber. Bestemmelserne gælder både klubbernes medlemmer og deres gæster.

Disse regler kan fraviges under løb, stævner og andre arrangementer, som er omfattet af en sikkerhedsforskrift, der er godkendt af DKF’s bestyrelse.

§2 Klubbernes sikkerhedsbestemmelser

Alle klubber tilsluttet DKF skal have sikkerhedsbestemmelser, der dækker al kano- og kajakroning i klubben. Disse bestemmelser skal for alle klubbens bådtyper beskrive:

 • generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning:

i klubbens daglige rovand
i andre farvande end det daglige rovand, bortset fra på åbent vand
på åbent vand, det vil sige, hvor roeren er ud over svømmeafstand fra land.

 • særlige bestemmelser for sikkerhed ved kajakroning:

under instruktion
i vinterhalvåret
i mørke
i områder med væsentlig erhvervstrafik
med personer, der ikke er frigivet
med børn og unge
med personer med handicap eller sygdomme, som kan påvirke evnen til at færdes sikkert i kano og kajak med gæster

 • kravene for at blive frigivet til at ro alene, hvor det som minimum gælder, at roeren:
 • er fyldt 12 år
 • kan svømme mindst 600 m
 • i tilfælde af kæntring kan bjærge sig selv i land
 • har kendskab til lovgivning og lokale forskrifter omkring færdsel på vandet.

§3 Klubbernes øvrige sikkerhedsmæssige forpligtelser

Det påhviler klubbens bestyrelse at organisere sikkerhedsarbejdet i klubben.

Alle klubber skal orientere nye medlemmer om både forbundets og klubbens sikkerheds­bestemmelser og om de risici, der kan være ved at ro kano og kajak. Klubben skal løbende oplyse alle medlemmer om nødvendigheden af at vedligeholde de sikkerhedsmæssige færdigheder.

Klubben skal sikre, at alle kanoer, kajakker og alt sikkerhedsudstyr, der bruges i klubregi, dels er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, dels er mærket, så de i tilfælde af havari nemt kan identificeres. Dette gælder også private både, der er hjemmehørende i klubbens faciliteter.

§4 Medlemmernes personlige sikkerhed

Den frigivne roer har ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr sikkerhedsmæssigt svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.

Den frigivne roer har ansvaret for at vedligeholde egne sikkerhedsmæssige færdigheder.

Medlemmer, der har eller får en sygdom, som kan medføre lammelser eller bevidsthedstab, skal orientere klubbens bestyrelse herom.

Alle roere skal medbringe en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest. Vesten skal bæres af:

 • børn og unge under 14 år hele året
 • ikke-frigivne roere hele året
 • alle roere i vinterhalvåret, det vil sige fra 1. oktober til og med 30. april.

§5 Særlige forhold for børn og unge

For børn og unge under 12 år gælder, at de:

 • skal være i stand til at svømme mindst 350 m
 • altid skal ro sammen med frigivne voksne over 18 år.