Roskole

Har du lyst til at opleve en fantastisk kombination af motion, socialt samvær og naturen på tætteste hold er roning helt sikkert noget for dig.

Så tilbyder Nykøbing Falster Roklub oplæring i roning for sæsonen 2018.

For mere information vedrørende oplæring kontakt venligst nedenstående instruktør.

Du vil modtage instruktion i ro- og styreteknik samt sikkerhed af dedikerede og erfarne instruktører/roere. Forløbet vil bestå ca. 10 gange i månederne maj og juni.

Deltagere på roskole lærer bl.a.:

  • optimal roteknik (trænes i såvel ro-maskiner som robåde)
  • materiale og materialepleje
  • sikkerhed
  • forstå styrmandens kommandoer
  • forstå søfartsregler for robåde
  • håndtere uforudsete situationer

Efter afsluttet instruktionsforløb skal du beslutte dig for, om du ønsker at melde dig ind i Nykøbing Falster Roklub og påbegynde en ny tilværelse, nu som ROER !

Hvilke muligheder er der efter roskolen?

Ro-sæsonen strækker sig over 7 måneder. Vi følger kalenderen og ror fra sommertid starter til sommertid slutter. I den periode har alle frigivne medlemmer lov til at ro alle dage i de bådtyper man er frigivet til under de bestemmelser der fremgår af vores ro-reglement.

Når man har afsluttet ro skolen er man minimum frigivet til inrigger og almindeligvis også til GIG. Motionsafdelingen tilbyder en fast ro dag som ligger hver tirsdag i sæsonen, hvor alle er velkommen til en aftentur på Guldborgsund. Derudover står det ethvert medlem frit for at danne sine egne rohold, blot kræves det, at der er en lokal styrmand om bord, der har det overordnede ansvar for materiel og mandskab.