Roning på vand

Rosporten vil stå i en ugunstig situation, hvis vi potentielt har bidraget til smittespredning.

Samtidig har vi rigtig mange ældre roere blandt vores primære målgruppe, hvorfor vi bør tage et yderligere hensyn i forhold til andre områder i samfundet.

Selv sunde raske mænd og kvinder i halvtredsårs alderen kan blive alvorligt syge.

I DFfR mener vi, at vi i videst mulig omfang skal bidrage til at mindske smittespredningen i det danske samfund.

Selvom det er fristende at holde åbent for roning i små bådtyper med en række restriktioner for at mindske smittespredningen vil man f.eks. næppe kunne undgå at bytte plads i inriggere eller undgå at være i kontakt når både tages op og lægges i.

Ligeledes vil der være fare for kontaktsmitte ved berøring af diverse effekter.

Det vil igen blive tid til roning og kajakroning på vand , når situationen er under kontrol.

Hav tålmodighed – pas godt på hinanden –

Bestyrelsen