Referat fra bestyrelsesmøde den 26. februar 2018

 Generalforsamling 2018.

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Inger sørger for, at Jens Købmands Pokal får indgraveret navnet på årets modtager af pokalen til generalforsamlingen 14. marts.

1. Drejebog

Bådløfteren skal til eftersyn. Inger er tovholder på, at den får et eftersyn inden start af rosæsonen.

Der er købt ny stander til standerhejsningen.

2. Medlemmer

Intet.

3. Meddelelser

Sejlklubben Viking har meddelt, at de ikke kan være tovholder på arrangementet ”Vild med vand 2018”.

Den 6. marts er planlagt et møde, hvor det afklares hvilken klub, der kan påtage sig opgaven som tovholder for arrangementet i år.

4. Opfølgning på Temadagen

Svend har været i kontakt med Dansk Kajak Forbund, Irene Lauridsen. DKF har tilbudt at give en introduktion for bestyrelsen den 20. marts kl. 18:30 vedrørende:

  • Hvordan klubben kan få en tilgang af medlemmer.
  • Aktiviteter der kan være aktuelle for klubben
  • Lån af udstyr

5. Roning

Roudvalget drøfter roreglement og udarbejder udkast til revision.

Eftermiddagsinstruktørerne ønsker ikke at fortsætte som instruktører.

Til roskolen 2018 vil Carsten og Svend have gennemgået instruktøruddannelsen, og sammen med Inger vil de uddanne nye medlemmer ved sidemandsoplæring. Dette både for så vidt angår morgen- og eftermiddagsroere.

6. Kajak

Der holdes informationsmøde for kajakskole 9. maj. Opstart på kajakskolen er planlagt 26.maj.

Kajakudvalget udarbejder et revideret udkast til vinterroningstilladelse, der drøftes i bestyrelsen.

7. Kasserer

Kassereren gennemgik årsregnskab 2017 samt budgettet for 2018.
Bestyrelsen bevilligede en ny PC til kassereren.

8. Materiale/klubhus

Der lægges nyt gulvtæppe i klublokalet den 26. marts.

9. O-løb

Bestyrelsen besluttede at O-løbsafdelingen nedlægges, da der kun er 1 aktiv O-løber.
Materialet bliver stående i klubben.

10. Hjemmesiden

Der er brug for, at bestyrelsen kan lægge diverse arrangementer ind på den nye hjemmeside.

Carsten arrangerer oplæring for bestyrelsen.

11. DFfR / DKF / DOF

Medlemskabet i DOF opsiges.

12. Kommunen / Naturområde Guldborgsund

15.marts og 2. oktober holder Naturområde Guldborgsund møde i klubbens lokaler.

13. Næste bestyrelsesmøde

Aftalt til mandag den 9. april kl. 18:00.