Bestyrelsesmøde 23. oktober 2017

1.  Drejebog

Dato for generalforsamling er 14. marts 2018.

Input fra roudvalgene indgives til behandling på bestyrelsesmødet i januar.

2. Medlemmer

3. Meddelelser

Der er styr på arrangementet i forbindelse med standerstrygning den 28. oktober

Vinterbadere

Repræsentanten for vinterbaderne deltog i mødet. I første omgang er der kun tale om ganske får vinterbadere. Det blev besluttet at tilbyde vinterbaderne et motionsmedlemskab.

4. Opfølgning temadag

Der har været forsøgt oprettet et hold for Polokajakker for at få mere liv i klubben, men der har ikke været tilslutning til fortsat at kunne oprette et hold.

Til næste rosæson vil Lars og Jesper forsøge, om der kan samles interesserede til et hold.

Carsten og Svend besøger Præstø Kajak og Padle Klub i løbet af efteråret for at få informationer om Padle Board. Informationen skal indgå i en drøftelse om det er en sportsgrenen, klubben fremover skal tilbyde.

5. Roning

I løbet af foråret vil der blive udbudt en intern instruktøruddannelse. Der er fremskaffet det nødvendige undervisningsmateriale.

6. Kajak

Kajakreglement blev gennemgået, og de modtagne rettelser blev indarbejdet i reglementet.

Der er nedsat et nyt kajakudvalg, der består af: Birgitte Christensen, Lars Sørensen og Bendte Skafte.

Kajakreglement og repræsentanterne i kajak udvalget bliver lagt på hjemmesiden.

7. Kasserer

Status på budgettet.

8. Materiale / Klubhus

Inger indhenter tilbud på ny gulvbelægning til klublokalet.

9. O-løb

Intet.

10. Hjemmesiden

Ny hjemmesiden er under udarbejdelse og det fremlagte udkast blev drøftet.

11. DFfR / DKF / DOF

Intet.

12. Kommunen / Naturområde Guldborgsund

Naturlandet er kommet på Facebook, og der arbejdes på en app.

Roerne har efterspurgt et stort antal broer, man kan lægge til ved. Der er igangsat et arbejde med at undersøge typer af broer etc.

Der arbejdes desuden med koncepter for sheltere og infopunkter.

13. Evt.

Julefrokost for bestyrelsen holdes hos Mette mandag den 11.12.2017 kl. 18:00.

Kommende bestyrelsesmøder:

  1. januar 2018
  2. februar 2018
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *