Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 6. november 2018

 1. Drejebog

Vedrørende sidemandsoplæring/roskolen står Svend og Carsten for dette herunder også den teoretiske del.

Ro- og kajakudvalget opfordres til at komme med punkter til årskalenderen for 2019, der er deadline for input ultimo februar 2019.

NFR´s generalforsamlingen er planlagt til onsdag den 13.marts 2019.

På valg er:

 • Svend Rasmussen (2 år)
 • Inger Boesgaard (2 år)
 • Ann Tenis (2 år)
 • Susanne Kristiansen (1 år)
 • Helle Wedel-Jørgensen (1 år)

 

 1. Medlemmer

Medlemsmøde er planlagt til tirsdag den 5. februar kl. 19. Tilmelding er nødvendig. Carsten hænger en tilmeldingsliste op på opslagstavlen i bådhallen og annoncerer mødet på nettet.

 1. Meddelelser

Carsten og Kirsten udarbejder forslag til vedtægtsændringer.

 1. Opfølgning på temadagen 2018

Jens Aagreen præsenterede i foråret forslag til opstart af polokajak for børn og unge for bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at understøtte dette med henblik på nyt liv i klubben. I rosæsonen har polokajak

kørt som initiativ på særlige aftalevilkår.

Jens Aagreen inviteres med til bestyrelsens temadag 12. januar 2019 mhp. drøftelse af opstart i 2019.

 1. Roning

Ungdomsroning

Forinden opstart af ungdomsroning undersøges, om der er medlemmer, der er interesseret i at

instruere børn og unge og  få et instruktørkursus.

Mette undersøger hvor og hvornår, der starter et kursus.

Guldborgsund Kommune/genoptræning (GK) har forespurgt om muligheder for samarbejde i forhold til

Genoptræning.

GK-genoptræning inviteres med til næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Kajak

Opbevaring af private kajakker i klubben

 • Der må opbevares 1 privat kajak i klubben pr. medlem.
 • Der skal søge bestyrelsen om opbevaring hvert år inden 1. januar.
 • Ansøgningsskemaet bliver lagt på hjemmesiden.
 • Inger samler op på ansøgninger. Tilladelsen vil kunne findes på opslagstavlen i klubben ca. 15. januar.

 

 1. Kasserer

Der er lidt færre indtægter end budgetteret bl.a. pga. medlemstilbagegang.

 1. Materiale / Klubhus

Cykelstativer er bestilt og er på vej.

 1. Hjemmesiden

Carsten underviser bestyrelsen på temadagen i kodning på hjemmesiden.

 1. DFfR / DKF

Førstehjælpskursus kredsen/DFfR

Der er planlagt førstehjælpskursus. Kurset indbefatter førstehjælp i bådene. Andre klubber tilbydes at deltage i kurset. Selve kurset betales af DFfR, men det skal beregnes 150 kr. til forplejningen. Kirsten står for arrangementet.

 1. Guldborgsund kommune

Intet

 1. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde – Julefrokost den 3. december kl. 18 hos Mette.

Temamøde den 12. januar 2019 kl. 9:00 i NFR