Referat fra bestyrelsesmøde den 23. september 2019

  1. Drejebog

Materiel

Der budgetteres med 10 nye redningsveste i 2020 til erstatning af udslidte veste.

Generalforsamling

Generalforsamling herunder kandidater til bestyrelsen sættes på dagsorden til bestyrelsesmødet i november. Der skal vælges en formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Standerstrygning

Standerstrygning den 26. oktober kl. 12.  Klubben er vært med efterfølgende biksemad, kaffe og kage. Mette udfærdiger et opslag.

Årsmærker

Der er bestilt 100 årsmærker.

2. Medlemmer

Intet

  1. Meddelelser

Benyttelse af pontonen

Der er udarbejdet en blanket, som ikke klubmedlemmer skal underskrive, hvis de benytter klubbens ponton. Dansk Forening for Rosport har anbefalet, at klubben ansvarsfraskriver sig når andre end klubbens medlemmer benytter pontonen.

  1. Roning

Klubben har brug for at få uddannet medlemmer til instruktører for at sikre tilgangen af nye medlemmer.

  1. Kajak

Det reviderede sikkerhedsbestemmelser lægges på hjemmesiden.

  1. Svømning og motion

Muligheden for at polokajakmedlemmer kan øve sikkerhed i Nykøbing F. Svømmecenter fredage blev drøftet.

Det blev besluttet, at polokajakmedlemmerne vil have mulighed for at benytte 2 baner til at træne kæntringsøvelser. Polokajakkerne skal forinden udarbejde en plan over, hvilke fredage de vil træne. Træningsplanen lægges på hjemmesiden.

  1. Kasser

Budgettet holder. Der er en lille medlemstilgang.

  1. Materiel

Kajaktraileren repareres, så den er klar til næste sæson.

  1. Hjemmesiden

Information om standerstrygning lægges ud på hjemmesiden

Næste bestyrelsesmøde tirsdag 12. november kl. 18