Orienteringsløb –
En frisk aktivitet i NFR


Som medlem af NFR har du mulighed for at løbe orienteringsløb. NFR er medlem af Dansk Orienteringsforbund (D.O.F.).

Orienteringsløb beskrives kort som:

Naturoplevelser – Udfordringer – Aktivitet.

Vi afvikler selv O-løb og deltager i træningssamarbejde med O-klubberne i Vordingborg (O-63) og Maribo (MOK). Er du nybegynder, sørger vi for at du får nødvendig instruktion og hjælp til at komme i gang.

I Sønder Kohave og Bangsebro skove er opsat faste poster og kortene kan hentes herunder og ud-printes til eget brug.

O-løb kontaktperson er Mads Madsen som kan kontaktes på tlf. 5484 2191 eller e-mail: mads@pvm.dk.

Ved deltagelse i O-løb skal Du selv betale startgebyr og kørsel. Ved deltagelse i divisionsmatcher betaler klubben startgebyr for deltagere under 25 år.

Faste O-løbsposter

Nykøbing F. Roklub har i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, Falster opsat 25 faste poster i hver af skovene Bangsebro skov og Sønder Kohave skov. Posterne er røde pæle med firkantet rødt-hvidt orienteringsmærke og kontrolnummer 1-25 for den enkelte post. Kortene til de to skove er tegnet som orienteringskort i målestok 1:7500 med angivelse af postplaceringer og signaturforklaring.

Rettigheder til kortene tilhører Nykøbing F Roklub, og kortene må ikke benyttes kommercielt.

Orienteringsløbere, skoler og andre idrætsforeninger kan benytte kortene gratis.

Øvrige, der benytter kortene bedes indbetale kr. 15 på klubbens konto: 1551 2651246.

Ved arrangementer med mere end 30 deltagere, skal der reserveres arrangement på SNS hjemmeside.

For aktiviteter for skoleklasser, spejdere og lignende er grænsen dog 50. Orienteringsløb, der forudsætter afmærkninger m.v. med materialer, der ikke naturligt forekommer på stedet eller ikke naturligt forsvinder i løbet af få dage kræver ejerens tilladelse uanset antal deltagere: Søg tilladelse her.

I øvrigt gælder der de almindelige regler for færdsel i statsskovene, hvor der vises hensyn overfor naturen og andre gæster: læs mere her.

Generelle oplysninger om O-løb kan man læse på Dansk Orienteringsforbunds hjemmeside.

Nykøbing F. Roklubs orienteringsløbere hjælper gerne, og vi kan lave løb med printede kort mod betaling.

Senest rettet: 2014-03-25