Nyhedsbrev fra Dansk Forening for Roning


DFfRs formand Henning Bay Nielsen har skrevet denne meget personlige melding til alle danske roklubber, med seneste nyt fra DIF:

Vi er i en international sundhedsmæssig krise, som rækker langt ud over hvad vi alle har oplevet tidligere.

Derfor føler jeg et behov for at række ud til jer alle med en stor tak for jeres opbakning til Dansk Roning i disse svære tider. Samtidig er det relevant, at I inddrages i den information som jeg modtog den 27. marts fra DIF om hvordan idrætten forventes at håndtere COVID situationen.

Det er fortsat uklart, hvilke implikationer regeringens seneste markeringer vil have for Idrætten og hvordan vi i roning bedst muligt kan sikre vor sport er fortsat usikkert – dog gør sekretariatet og Rocentrets ansatte alt hvad man kan for at navigere bedst muligt. Hermed en stor tak til vores ansatte.

Som intensiv og anæstesilæge med erfaring for behandling af COVID-positive patienter kan jeg kun sige, at det er højst uforudsigeligt hvordan og hvem virus rammer hårdest. Og erfaringen er nu, at patienter som indlægges på Intensiv vil have et forløb på op til 4 ugers indlæggelse.

Så det er ultra vigtigt at alle passer på hinanden.

Derfor Stor Tak for opbakningen til alle og tak for, at roning står samlet for, i videst mulige omfang, at begrænse smittespredningen. DFfR har bedst muligt forsøgt at navigere og levere håndfaste anbefalinger i takt med at vi alle et blevet klogere. Dels alment og dels hvad vi har fået af anbefalinger fra DIF:

Der vil komme en tid hvor roning igen vil få mulighed for at åbne op. Og jeg er sikker på, at alle vores klubber vil stå godt rustet til at tage imod alle i de sociale fællesskaber vores klubber kan tilbyde. Det bliver der brug for.

Tak igen for støtten. I må passe godt på jer selv. Jeg glæder mig til at vi forhåbentlig snart kan ses igen.

Mange hilsner

Henning Bay Nielsen
Formand DFfR