Roning i alle bådtyper.

Regler for roning indtil andet meddeles:

  • Organisering af fast rohold på op til 5 personer.
  • Der må kun udskrives 2 både hver hele time.
  • Der må roes i alle bådtyper under hensyntagen til, at der ikke befinder sig mere end 10 personer i bådhallen og på bådpladsen.
  • Ved max. 5 roere per hold, kan 2 hold møde på samme tid.
  • Båden klargøres på forpladsen.
  • Der må kun søsættes en båd fra pontonen ad gangen.
  • Roturen registreres hjemmefra med nøjagtig afgangstid og ret tidspunkt for hjemkomst.
  • Roerne møder op omklædte hjemmefra og bader hjemme.
  • Klubben tilbyder udlån af redningsvest, som skal opbevare denne hjemme, redningsvesten har et nummer indvendig, som  skal noteres  på et udlånsskema, der er opslået på opslagstavlen i bådhallen.

Skemaet til registrering af roholdet udfyldes med navn og medlemsnummer

Skemaet sendes ved klik på knappen send og når der kommer en tilbagemelding, at skemaet er modtaget, er holdet stiftet og klar til roning efter gældende regler, som man bedes læse på hjemmesiden.
Kontakt-roeren vil modtage en mail med bekræftelse på, at holdet er godkendt.

Det er vigtigt også, at udfylde rubrikken kontaktperson, hvis dette undlades kan ansøgningen ikke sendes.

Besæstningsliste