KLUB RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNING
AF SMITTE MED COVID-19

Følg Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd for at beskytte dig selv og andre mod
smitte.
1. Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter. Undgå
håndtryk, kindkys og kram
2. Hvis du får symptomer på COVID-19, så gå i selvisolation og bliv testet
med en PCR-test
3. Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen indendørs
4. Host eller nys i dit ærme
5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

GENERELLE RETNINGSLINJER
1. Det til enhver tid gældende forsamlingsforbud skal overholdes.
2. Ved brug af motionrummet bruges der mundbind fra man kommer indtil
man er omklædt og fra man igen er omklædt til man forlader klubben.
Der skal ikke bruges mundbind mens man træner, heller ikke ved hvil eller
skift mellem redskaber.
3. Ved færdsel i klublokalet skal der bruges mundbind. Mundbindet skal
ikke bruges så længe man sidder ned.
4. Ved brug af computer i bådhallen sprittes hænder af før og efter brug af
computeren. Der er håndsprit ved computeren.
5. Kontaktflader (dørhåndtag, stikkontakter, toiletter, armaturer i baderum)
desinficeres med sprit, det er det enkelte medlem, som er ansvarlig for at
desinficere de kontaktflader som vedkommende har berørt.
6. Hvis du føler dig det mindste syg skal du blive hjemme.

RONING – INRIGGER, GIG, OUTRIGGER, KAJAK,
POLOKAJAK OG SUP.
1. I inrigger opfordres til at medbringe egen håndsprit i båden, så håndhygiejnen kan opretholdes på turen.
2. Klubben tilbyder at udlåne redningsveste, svømmeveste og våddragter, som skal opbevares hjemme mellem hver rotur. Redningsveste, svømmeveste og våddragter har et nummer på indvendig side og lånet samt nummeret noteres i mappen på pulten i bådhallen.
3. Både, kajakker, paddleboards, årer og padler, vaskes med sæbe, skylles
med vand og tørres af med ren klud. Kluden lægges efter aftørring i
kassen med ikke rene klude.
4. Husk at spritte hænder af før brug af fælles remedier til rengøring af både.

MOTIONSRUM OG SVØMMEHAL
1. Der er adgang til motionsrummet.
For medlemmer over 18 år kræves der er gyldigt coronapas, for at kunne anvende motionsrummet.
2. Der er adgang til svømmehallen fredage kl. 18:30-19:30.
For medlemmer over 18 år kræves der et gyldigt coronapas, for at kunne anvende svømmehallen.
3. Hold mindst 1 meters afstand.
4. Vask eller sprit hænder af før et nyt redskab tages i brug.
5. Redskaber desinficeres med sprit efter brug.

BAD OG OMKLÆDNING
1. Der er adgang til bad og omklædningsrum.
Der kræves ikke coronapas for anvendelse af bad og omklædningsrum.
2. Hold mindst 1 meters afstand.

KLUBLOKALE
1. Der er adgang til klublokalet.
2. Hold mindst 1 meters afstand.

Bestyrelsen NFR 10.05.2021