Referat fra kajakudvalgsmøde den 16. juli 2018
Der var kun 3 tilmeldingerne til weekendturen til Alstruptur, så turen aflyses.
De tilbagemeldinger, som vi har fået fra medlemmerne, er, at turen er for lang. Det blev besluttet, at de kommende fællesroningsture bliver kortere, så vi kan lokke nye roere til.

Kajakudvalget har fået et forslag om, at klubben indkøber en grønlænderpagaj. Der var opbakning til indkøbet, og det blev besluttet at købe Gittes grønlænderpagaj for 1000 kr., så interesserede allerede fra denne sæson kan prøve kræfter med en grønlænderpagaj.

Den store badedag afholdes den 25. august kl. 10:00, hvor der er mulighed for at prøve paddleboard, polokajak, grønlænderkajak, toerkajak, kapkajak og robåde mv. Gitte har ansvaret for, at der bliver lavet en invitation.

Den 17. september vil der blive arrangeret en aftenrotur i flagermuslygtens skær, hvor alle er velkomne. Vi starter kl. 19:00 med kaffe og kage, og sætter bådene i vandet, når det bliver tusmørke, dvs. ca. kl. 19:45.

Dato for næste kajakudvalgsmøde:10. september kl. 16:30.