Nykøbing F. Roklubs ordinære generalforsamling 2020

GP pavillonen, Sophieholmen 17

Onsdag den 1. juli kl. 19,00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Fremlæggelse af regnskab og budget

4. Indkomne forslag (De forslag, der indkom i januar, vil blive fremlagt)

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er:

Kirsten Merkel

Carsten Olsen

Vakant

8. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for 1 år.

10. Eventuelt

 

Bestyrelsen