Generalforsamling Rokreds Sydhavsøerne 2018

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens –og udvalgsformændenes beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og udvalgsformænd.
 7. Valg af revisorer.
 8. Virksomhedsplan for det komne år 2018
 9. Eventuelt.

 

 1. Valg af dirigent og referent:

Max Rasmussen Stubbekøbing Roklub, valgt til dirigent.

Poul-Erik Wulff-Høyer Nakskov Roklub, valgt til referent.

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

 

 1. Formandens beretning godkendt efter nogle få uddybende spørgsmål.

 

Villy Hansen MTU aflagde beretning omkring huset i Alstrup og orienterede omkring de enkelte arrangementer, der har været afholdt. Desværre var to af arrangementerne lagt på samme dag, hvorfor det ene måtte flyttes og ved afholdelsen desværre meget få deltagere i for til foregående år. Det andet måtte aflyses. Det skal fremover tilstræbes at holde arrangementerne på forskellige datoer.

URO tur til Hansaland måtte desværre også aflyses p.g.a. for få tilmeldte.

Beretningen for MTU – URO godkendt.

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Godkendt.

 

 1. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år.

Foreslået uændret

Godkendt.

 

 1. Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

 

Forslag 1

CVR. nr. 32245307 indsættes som en del af §1 stykke 1.

Vedtaget.

 

Forslag 2

I forbindelse med berigtigelse af adkomsten i Tingbogen til ejendommen Alstrup Strandvel 11, 4840 Nørre Alslev er der behov for, at generalfoesamlingen bekræfter den navneændring, der blev vedtaget i forbindelse med vedtalse af ny vedtægt 12. marts 2013

Generalforsamlingen skal derfor bekræfte, at foreningen på generalforsamlingen afholdt den 12. marts 2013 vedtog at ændre foreningens navn fra Dansk Forening for Rosport, Lolland – Falster Kredsen til Rokreds Sydhavsøerne med CVR. nr. 32245307

Formanden bemyndiges til at underskrive de nødvendige dokumenter på www.tinglysning.dk i forbindelse med berigtigelsen i Tingbogen.

Vedtaget.

 

Forslag 3.

 • 9

Nuværende tekst.

 1. Indkaldelse med angivelse af tid og sted skal ske med mindst 4 ugers varsle ved skriftlig henvendelse til hver enkelt klub.

 

Foreslået ny tekst.

 1. Indkaldelse med angivelse af tid og sted skal ske senest 1. februar ved skriftlig henvendelse til hver enkelt klub.

Vedtaget.

 

Forslag 4.

 • 12

Nuværende tekst

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst ½ af det samlede repræsentantantal er repræsenteret.

 

Foreslået ny tekst

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når mindst 1/3 af det samlede repræsentantantal og at der er minimum 4 klubber repræsenteret.

Vedtaget.

 

Forslag fra Maribo Roklub

 • 8

pkt. 3 udgår.

 

Pkt. 4, 5, og 6 nummereres herefter 3, 4 og 5

 

Maribo Roklub v./ Bo Balsmidt foreslog i stedet en omskrivning samt tilretning af vedtægterne således de kan fremlægges til vedtagelse på næste generalforsamling.

Dette blev vedtaget.

 

 1. Valg af formand, næstformand, kassere, sekretær og udvalgsformænd

     Formand: Morten Borg Jensen, Saxkøbing Roklub.

Næstformand: Vakant.

Kasserer: Ulla Jensen, Bandholm Roklub.

Sekretær: Poul-Erk Wulff-Høyer, Nakskov Roklub.

MTU: Villy Hansen, Stubbekøbing Roklub.

URO: Morten Borg Jensen, Saxkøbing Roklub.

 

 1. Revisorer: Martin Nyvang og Ib Sk. Jørgensen

 

 1. Virksomhedsplan for det komne år 2018

     Virksomhedsplan som den blev lavet på Klubledermødet i november 2017 blev fremlagt og godkendt.

Næste Generalforsamling 19. marts 2019 sted tilgår ved indkaldelse.

 

 1. Eventuelt:

Løs snak

 

 

 

Referent:

Poul-Erik Wulff-Høyer

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *