Nykøbing F. Roklubs ordinære generalforsamling 2019

GP pavillonen, Sophieholmen 17

Onsdag den 13. marts kl. 19,00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  1. Beretning
  1. Fremlæggelse af regnskab og budget
  1. Indkomne forslag (forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2019)
  1. Fastsættelse af kontingent
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er:

Ann Tenis

Inger Boesgaard

Svend Rasmussen

  1. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
  1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for 1 år.
  1. Eventuelt

Bestyrelsen