Nykøbing F. Roklubs ordinære generalforsamling 2020

GP pavillonen, Sophieholmen 17
Onsdag den 18. marts kl. 19,00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Fremlæggelse af regnskab og budget

4. Indkomne forslag (forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i           hænde senest 1. februar 2020)

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er:

Kirsten Merkel

Carsten Olsen

Birgitte Christensen

8. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for 1 år.

10. Eventuelt

Bestyrelsen