Dagsorden

Nykøbing F. Roklubs ekstraordinære generalforsamling 2019

GP pavillonen, Sophieholmen 17
Onsdag den 27. marts kl. 19,00

Dagsorden:

  1. Vedtægtsændringer

Der indkaldes allerede nu til ekstraordinær generalforsamling, for det tilfælde, at der ikke møder 1/3 stemmeberettigede medlemmer op til den ordinære generalforsamling, samt at 2/3 af de fremmødte til den ordinære generalforsamling tilslutter sig forslaget og vedtægtsændringer jfr. §17 Vedtægt for Nykøbing F. Roklub.

Bestyrelsen