Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 27. marts 2019

 

Dagsorden

 

  1. Vedtægtsændringer jf. bilag dog med undtagelse af § 3, der udgik på den

ordinær generalforsamling den 13. marts.

Referat:

På den ordinær generalforsamling fremmødte 36 stemmeberettigede medlemmer, der alle stemte for vedtægtsændringerne. For at beslutte vedtægtsændringerne på den ordinære generalforsamling skulle der jf. klubbens regler være mødt 51 medlemmer. Da dette ikke var tilfældet, blev der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

12 medlemmer mødte til den ekstraordinære generalforsamling.

Bent Christiansen blev valgt som ordstyrer og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt. Bent informerede om, at for at vedtægtsændringerne kunne besluttes skulle 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Vedtægtsændringerne blev sat til afstemning.

Alle fremmødte medlemmer stemte for ændringerne. Bent bekendtgjorde, at ændringerne dermed var vedtaget.