Nykøbing F. Roklubs ordinære generalforsamling 2018

GP pavillonen, Sophieholmen 17

Onsdag den 14. marts kl. 19,00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  1. Beretning
  1. Fremlæggelse af regnskab og budget
  1. Indkomne forslag – ingen indkomne forslag
  1. Fastsættelse af kontingent
  1. Valg af formand – Mette Jensen genopstiller
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er:

Carsten Koborg Olsen – genopstiller

Kirsten Merkel – genopstiller

Nyt bestyrelsesmedlem

  1. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
  1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for 1 år.
  1. Eventuelt

Bestyrelsen

Click here to add your own text