Nykøbing F. Roklub

Dagsorden for Generalforsamling

03-06-2021 19:00

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning
 4. Regnskab og budget
  1. Regnskab
   1. Årsregnskab
   2. Tilskudsregnskab, Lokaletilskud 2020
  2. Budget
 5. Indkomne forslag
  1. Lars Svarre Forslag vedr. forlængelse af rosæson og udskydelse af
  standerstrygning
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  1. På valg Ann Tenis
  2. På valg Inger Boesgaard
  3. På valg Gitte Grejsgaard
 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for1 år
 10. Eventuelt

Nykøbing F. 19-05-2021