Klub retningslinjer for begrænsning af smitte med COVID-19


FØLG SUNDHEDSSTYRELSENS 5 GODE RÅD FOR AT BESKYTTE DIG SELV OG ANDRE MOD SMITTE

 1. VASK DINE HÆNDER TIT ELLER BRUG HÅNDSPRIT
 2. HOST ELLER NYS I DIT ÆRME – IKKE I DINE HÆNDER
 3. UNDGÅ HÅNDTRYK, KINDKYS OG KRAM – BEGRÆNS DEN FYSISKE KONTAKT
 4. VÆR OPMÆRKSOM PÅ RENGØRING
 5. HOLD AFSTAND OG BED ANDRE TAGE HENSYN

Generelle retningslinjer

 • Forsamlingsforbuddet på 10 personer skal til enhver tid overholdes. Der må være en forsamling på 10 personer i træningslokalet og bådhal., og der må være en forsamling af 10 personer i klublokalet. (Foreløbigt gældende fra 26.10.2020 – 28/2-2021)
 • Kravet om brug af mundbind gælder også NFR. (Foreløbig gældende fra 29.10.2020 – 28.02.2021).
 • Ved brug af træningslokalet bruges der mundbind fra man kommer indtil man er omklædt og fra man igen er omklædt til man forlader klubben. Der skal ikke bruges mundbind mens man træner, heller ikke ved hvil eller skift mellem redskaber.
 • Ved brug af af klublokalet skal der bruges mundbind. Mundbindet skal ikke bruges så længe man sidder ned.
 • Ved brug af computer i bådhallen sprittes hænder af før og efter brug af computeren. Der er håndsprit ved computeren.
 • Kontaktflader (dørhåndtag, stikkontakter, armaturer i baderum) desinficeres med sprit, det er det enkelte medlem, som er ansvarlig for at desinficere de kontaktflader som vedkommende har berørt.
 • Hvis du føler dig det mindste syg skal du blive hjemme.

Bad og omklædning

 • Der er adgang til bad og omklædningsrum.
 • Der må maksimalt opholde sig 8 personer i omklædningsrummet og højest 2 personer i badeafsnittet.
 • Hold mindst 1 meters afstand.

Klublokale

 • Der er adgang til klublokalet.
 • Der må maksimalt opholde sig 10 personer i klublokalet.
 • Hold mindst 1 meters afstand.

Motionsrum

 • Der er adgang til motionsrummet.
 • Der må maksimalt opholde sig 10 personer i motionsrummet, inklusive bådhallen.
 • Motionsrummet/bådhallen reserveres online på reservationsskemaet, nærmere bestemmelser for brug af reservationsskemaet er angivet i celle A1 på skemaet.
 • Ved ergometrene må hvert andet ergometer være i brug, hvis der skal bruges flere roergometer kan de opstilles med 2 m afstand i bådhallen.
 • Ved de øvrige redskaber holdes der mindst 2 meters afstand.
 • Vask eller sprit hænder af før et nyt redskab tages i brug.
 • Redskaber desinficeres med sprit efter brug.
 • Der bør i videst muligt omfang prioriteres faste træningsmakkere.

Roning – Inrigger, gig, outrigger, kajak, polokajak og SUP.

 • I inrigger opfordres til at medbringe egen håndsprit i båden, så håndhygiejnen kan vedligeholdes på turen.
 • Klubben tilbyder at udlåne redningsveste, svømmeveste og våddragter, som skal opbevares hjemme mellem hver rotur.
 • Redningsveste, svømmeveste og våddragter har et nummer på indvendig side og lånet samt nummeret noteres i mappen på pulten i bådhallen.
 • Både, kajakker, paddleboards, årer og padler, vaskes med sæbe, skylles med vand og tørres af med ren klud. Kluden lægges efter aftørring i kassen med ikke rene klude.
 • Husk at spritte hænder af før brug af fælles remedier til rengøring af både.
 • Der bør i videst muligt omfang prioriteres faste romakkere

Sanktioner

 • Et medlem bliver givet 2 mundtlige advarsler hvis medlemmet ikke efterlever retningslinjerne.
 • Hvis der er brud på forsamlingsforbuddet gives advarslen kollektivt til hele forsamlingen.
 • Hvis et medlem fortsat ikke følger retningslinjerne gives der 2 ugers karantæne fra klubben.
 • Jf. vedtægterne afsnit 8 kan denne midlertidige udelukkelse appelleres til bestyrelsen.

Bestyrelsen for NFR 25.10.2020