Referat udvalgsmøde

Årsmøde roudvalget 27. februar 2020

Beretning:

Efter ønske fra medlemmerne har vi bestilt og vil modtage 10 redningsveste her i marts måned, efter ønske fra medlemmer. Det er med stor tilfredshed, at det er blevet helt naturligt, at iføre sig redningsvest ved roning.

Vi har indkøbt 2 inriggerbådvogne med tværbom  og vi har nu efterhånden udskiftet alle vores vogne på nær en enkelt, den må komme til næste år – alle vognene er stabile og med 4 hjul, vi har også indkøbt 6 reservehjul og aksler.

Vi har haft 4 nye roere på sidemandsoplæring – praktik og teori – Svend og Poul Erik har udarbejdet kursusmateriale til brug i undervisningen.

Vi har 2 roere på klubtræneruddannelse, så også eftermiddagsroerne er dækket ind og kan modtage nye roere,  alle instruktører skal samarbejde om uddannelsen af nye roere.

Svend og jeg har startet SUP, Stand Up Paddle og i den anledning er årerummet inddraget til SUP Boards og udstyr – når SUP er kommet rigtig i gang, skal der oprettes et udvalg for denne aktivitet også.

Vi har igen udarbejdet en statistik på brug af bådene, der er roet noget mindre i 2019 end i 2018, men sommeren var heller ikke den bedste af slagsen.

Af statistikken kan man se, at efter Quintin er kommet ned på gulvet, så bliver den flittigt brugt og rygterne om, at det er en ustabil båd er helt forstummet, man skal blot iagttage, at den er lidt mere levende end træbådene.

Statistikken viser også, at der ikke er behov for, at udvide flåden, men på et tidspunkt skal vi begynde, at udskifte de ældste eller mest slidte.

Men bådene er nu sat i stand og klar til sæson 2020, sæson nr. 136 for vores hæderkronede roklub.

 

Carsten Koborg Olsen
formand for udvalget

Kajakudvalgsmøde 15. maj 2019

Tilskud til indkøb af kajakpoloudstyr

Jens Aagren har ansøgt Nordea-fonden om 100.000 kr. til indkøb af kajakpoloudstyr, og i starten af maj måned fik han besked om, at ansøgningen var imødekommet. Der er allerede indkøbt 10 nye polopagajer, mens der er ligeledes er bestilt 10 polokajakker, som forventes leveret i løbet af et par uger. Der er desuden bestilt 2 kajakpolomål fra Tyskland med forventet levering i løbet af 3-4 uger.

Der vil blive afholdt et kajakpolostævne, når baneanlægget er blevet etableret, hvor Nordea kommer. TV2 Øst vil ligeledes være til stede sammen med den lokale presse.

Status på kajakroskole

Der var 10 tilmeldte på kajakroskolen, men efter weekendens kajakundervisning er holdet reduceret til 6 personer. Weekendens blæst gav visse udfordringer, så det meste af undervisningen foregik i havnebassinet og på land. Sidste undervisningsdag er torsdag den 13. juni.

Kommende arrangementer

Flagermuselygtetur den 20. juni kl. 20. Der vil blive serveret kaffe og kage, inden vi tager på vandet.

Madpakketur lørdag den 6. juli kl. 10. Der skal selv medbringes mad og drikke. For nye roere vil der være mulighed for at ro toerkajak med en erfaren roer.

Kajakudvalgsmøde, februar 2018

Kajakudvalget har arbejdet med et udkast, som beskriver kajakudvalgets opgaver. Udkastet blev drøftet, og der blev foretaget enkelte små rettelser. Den endelige udgave vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside.

Reparation af klubbens kajakker er stort set på plads, og alle klubkajakker vil være klargjort inden sæsonstart. Kajakkerne Pluto, Dupont, Woodstock og Knold er ved at være så slidte, at deres levetid er begrænset.

Det er kajakudvalgets vurdering, at der ikke er behov for nye investeringer på nuværende tidspunkt set i lyset af det dalende aktivitetsniveau i kajakafdelingen.

Kajakroskolen starter den 26. maj, og tilslutningen er nogenlunde uforandret i forhold til de seneste år. Klubbens mangel på uddannede instruktører blev drøftet, uden at der blev fundet en løsning.

Den 21. april arrangeres en fælles rotur for kajakafdelingen kl. 9. Efter roturen vaskes og poleres klubkajakkerne, og vi slutter af med fællesspisning.

Næste kajakudvalgsmøde holdes mandag den 9. april kl. 16:30.

Kajakudvalgsmøde den 24. maj 2018

Vi har fået en udmelding fra Anne Hauge Vest. Kirsten skal have besked, så medlemslisten kan blive opdateret.

Fællesroning og efterfølgende kajakvask havde omkring 14 deltagere, og folk var enige om, at det var et hyggeligt arrangement. Det kan derfor godt gentages næste år.

Der er 12 tilmeldte til årets kajakroskole.

Det blev besluttet, at kajakudvalget arrangerer en rotur til Alstrup med fællesspisning om aftenen og overnatning. Turen er sat til den 21. og 22. juli. Nye roere er meget velkomne, og hvis man er nervøs for, om man kan ro hele vejen, kan man nøjes med at ro den halve tur.

Dato for den store badedag er fastsat til den 25. august med mulighed for at prøve forskellige bådtyper.

Fællesroning skal så vidt koordineres mellem kajakroskolen og andre frivillige, som tager initiativ til fællesroning, således at faste ro-dage bliver meddelt til medlemmerne.

De to havkajakker blev solgt for en pris på i alt 3.000 kr.

Dato for næste kajakudvalgsmøde: 16. juli.

Årsmøde roudvalget 22. februar 2018

Indkaldelsen til årsmødet har været annonceret på opslagstavler og på hjemmesiden – men kun 3 ro-medlemmer, ud over roudvalgsmedlemmerne, havde mulighed for, at deltage.

På årsmødet blev dagsordenen  gennemgået

Udvalget fik nogle ideér at arbejde med.

Referatet består kun af årsberetningen.


Årsmøde i Roudvalget Torsdag den 22. februar 2018

Velkommen til årsmødet

Rosæson 2017 har ikke været helt perfekt på grund af en elendig sommer, så det er ikke blevet til så mange rokilometre, som tidligere år.

Til gengæld havde vi en fin sommerdag til arrangementet Havnens Dag i henhold til projekt Vild med Vand.

Selvom vi i styregruppen havde håbet på flere besøgende, så var det et flot fremmøde, vi regner med, at omkring 700 besøgte havnen og arrangementet blev afviklet i den ånd, som et åbent hus arrangement skal have, alt er åbent, alt blev fremvist og mange ting kunne prøves – det gav os ikke flere medlemmer direkte, men vi har gjort os synlige.
(Birger)

Men tak til de medlemmer der var med til, at gøre dagen til en god dag, vi var meget synlige iført vores flotte robluser.

Havnens dag i år er den 9. juni men der er desværre opstået et problem, som vi skal have løst, Sejlklubben Vikingen, som var tovholder, har meddelt, at man på grund af en stor begivenhed med kapsejllads ikke kan stå for Havnens Dag i år – vi har et styregruppemøde den 6 marts og vi må så enten finde en ny tovholder eller også må vi blot aftale, at holde åbent hus individuelt – nu vi må se hvad vi kan komme frem til på mødet.

Den lille folder vi fik lavet til havnens dag er nu klubben officielle folder, vi har tænkt os, at den skal kunne findes på biblioteket i en mere målrettet udgave til borgere der kunne få lyst til, at ro.

Vi har gennem de sidste par år udskiftet vores bådvogne og sidste år fik vi 3 vogne og der er bestilt 2 til i år og inden længe vil alle både have nye vogne. Der har været nogle rusproblemer med forhjulene, det bliver afhjulpet med nye rustfrie hjul.

Alle både er nu udstyret med lænsepumper, vi har indkøbt 10 redningsveste mere af mærket Segumar, så vi i dag har 15 af denne sikre vest, ud over de 10 røde Tryg Veste.

Kirsten og Jens-Erik har efterset alle vores veste, vestene er journaliseret og parate til brug. Tak for det

Vestene bliver flittigt brugt, hvilket kan tilskrives, at den er let og behagelig, at have på og vi kan ikke nok anbefale, altid at bære redningsvest ved roning.

Vi har planer om en elektronisk infotavle i bådhallen, samt kameraer der viser Guldborgsund nord og syd, så man på hjemmesiden kan se hvordan vejr og vand ser ud inden man drager hjemmefra

Vi har også tænkt på andre vandsportsgrene, som Stand up Padle, eller måske Sit on Top kajakker til skolesamarbejde – desværre mangler vi unge mennesker, som vi kan uddanne som instruktører i nævnte aktiviteter, men det må vi finde en løsning på.

Omkring bådfronten, så er der ingen planer om indkøb eller udskiftning af både – bådene er i god og brugbar stand, takket være vores frivillige arbejde med vedligeholdelsen.

Kajakudvalgsmøde – januar 2018

Følgende forslag til arrangementer blev nævnt:

Sommerarrangementer:

  • Madpakketur i hverdagen
  • Weekendtur til Alstrup eller tur på Sakskøbing Fjord
  • Suppetur
  • Udlandstur
  • Måneskinstur med lanterner
  • Store badedag
  • Toerture med erfaren kajakroer

Vinterarrangementer: 

  • Bowling
  • Foredrag (fx Kajak-Kaj)

Der skal tages initiativ til en rostartsdag, hvor nye og erfarne kajakroere kan mødes til sæsonens første rotur. Invitation sendes ud via SMS.

 

Hans Henrik kontaktes, så vi kan få en oversigt over, hvor mange instruktører klubben råder over og en orientering om årets kajakroskole.

 

Næste møde er den 19. februar kl. 16:30 i roklubben.

Ref. lars