Bestyrelsens anbefalinger og krav ifb. Covid-19

Til alle medlemmer, der benytter sig af motionslokalet og omklædningsrummene i NFR. Bestyrelsen anbefaler, at alle følger DFfR’s råd som følger.

DFfR anbefaler, at Statsministeriets og DIFs anvisninger følges nøje. Det vil sige, at planlagte aktiviteter i klubregi anbefales aflyst indtil videre for de næste 14 dage. Det betyder,

  • At indendørsaktiviteter herunder blandt andet roklubbens gymnastik og holdroning aflyses.
  • At der ikke afholdes sociale arrangementer med et antal deltagere på mere end regeringens anvisninger. Samlinger bør i videst mulige omfang begrænses.
  • At Roklubbens omklædningsfaciliteter i videst mulige omfang ikke benyttes.
  • At roning på vand indtil videre aflyses og kun i særlige tilfælde tillades. Den enkelte roklub og atlet skal overholde myndighedernes anvisninger vedr. hygiejne.
  • Er der særlige grupper i klubben, som fx kaproere, der har behov for træning, må klubbens bestyrelse i det konkrete tilfælde tage stilling til om det kan foregå på en forsvarlig måde. Evt. ved at der gives mulighed for at låne ergometre med hjem.

 

På bestyrelsens vegne

Mette Jensen

fmd.