Bestyrelsesmøde den 4. marts 2019

1. Drejebog
Introaften vedrørende start på Ro- og kajakskole/sidemandsoplæring annonceres i ugeavisen samt på hjemmesiden i april måned.

2. Meddelelser
Generalforsamling:
Forslagene til vedtægtsændringerne blev gennemgået.
Mette udarbejder 7 stemmesedler.
Kirsten sørger for en opdateret medlemsliste.

Eventuelt ekstraordinær generalforsamling den 27. marts

3. Medlemmer
Forsøg med opstart mhp genoptræning af kræftopererede m/k i samarbejde med Guldborgsund Kommune.

Der er aftalt 2 træningsdage på et prøvekontingent. Herefter betales der halvt kontingent indtil årets udgang. Fra næste sæson vil der skulle betales fuldt kontingent.
Inger er tovholder for træningsdagene.

Mette tager dialogen med Guldborgsund Kommune vedrørende udarbejdelse af en folder.

4. Opfølgning på temadag – nyt liv i klubben
Paddleboard:
Carsten og Svend har kontakt til instruktøremner, der kan stå for opstart af paddleboard.
Der er udarbejdet et udkast til opslag, der sættes op på uddannelsesstederne.
Paddleboard medlemmer vil få et opstartskursus samtidig med, at de melder sig ind i klubben (fuldt medlemskontingent)
Materiel:
Klubben har indkøbt 3 paddleboard, som kan tage op til 70 kg. Der købes desuden 5-7 nye paddleboard (over 70 kg.) til opstart. Der skal anvendes specielle redningsveste – pris/stk. kr. 475 kr. Våddragt stk. ca. kr. 1000. Der startes med 10 sæt. Samlet vil der være omkostninger til materiel ca. kr. 40.000. Der søges fonde.

Klubben er tilmeldt foreningen til Dansk Surf og Rafting Forbund (DSRF).

5. Roning
Korttursstyrmandsret (C- styrmandsret) i forhold til medlemmer til og fra andre klubber.
Når medlemmerne har gennemført korttursstyrmandskursus, udstedes et bevis.

6. Kajak
Polokajak:
Der er søgt Nordeafonden og Trygfonden til henholdsvis polokajakker og sikkerhedsudstyr ca. kr. 100.000.
Mette kontakter Jens Aagren, der står for polokajakkerne og følger op på, at deltagerne til Polokajak indmeldes i klubben med halvt kontingent fra 1. maj 2019 – herefter kr. 1550 pr. år.

Mette arbejder på at få kontakt til Dansk Kano og Kajak Forbund mhp instruktørkurser.

7. Svømning/motion
Sidste svømmedag er den 26. april.

8. Kasserer
Kassereren gennemgik årsregnskabet for 2018.

9. Materiale / Klubhus
Robådene er repareret af værkstedsholdent og klar til at komme på vandet.
Bjarne har haft alle kajakker på værksted og efterset og repareret, så alle kajakker er ligeledes klar til at komme på vandet.

Birthe Wulf har syet bordstander (splitflag) – alt er klart til den nye rosæson.

10. Hjemmesiden
Kommunikation/aftaler via Rojournalen
Rojournalen åbner mulighed for, at man kan skrive til hinanden. Mette tager kontakt til Yvonne, der har rejst spørgsmålet om anvendelse af rojournalen til kommunikation mellem medlemmerne.

11. DFfR / DKF /Førstehjælpskursus kredsen/DFfR
Der er tilmeldt 16. Kirsten er tovholder for arrangementet.

12. Kommunen / Naturområde Guldborgsund
Intet til dette punkt.

13. Evt.
Generalforsamling 13. marts.

Standerhejsning lørdag den 30. marts.

Næste bestyrelsesmøde mandag den 1. april.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *