Bestyrelsesmøde 7. august 2018

 

Referat:

 1. Drejebog:

Rokredsens tur til Alstrup er planlagt til den 18. – 19 august, vi håber, at høre nærmere fra kredsen.

Aftenroning på Nakskov Fjord den 21. august er annonceret ved opslag i bådhallen.

Store Badedag og sikkerhedsdag den 25. august er annonceret ved opslag i bådhallen med tilmelding – der er pt. Ikke mange der har tilmeldt sig.

Nævnte arrangementer er også at finde på hjemmesiden.

Kalenderen er opdateret.

Mette bestiller årstegn og nåle.

CO sender årets honorar for opbevaring af bådtrailere – der udspandt sig en lille snak om brugen af disse vogne, de har ikke været i brug i flere år. Men vi beholder vognene.

 1. Medlemmer:

Status på nye aktiviteter:

Jens Ågren meddeler, at de har aktiviteter kørende med kajakpolo og arbejder på, at gøre aktiviteten større og mere synlig – roklubben støtter initiativet.

Angående ungdomsroning og roning for børn med diabetes, så har Peter Frydsberg, der vil arbejde for denne aktivitet været sygemeldt – roklubben følger op på sagen.

 1. Meddelelser:

Der er modtaget henvendelse fra Guldborgsund Genoptræning med henblik på et samarbejde om genoptræning af brystoperedede  kvinder, inspireret af en artikel på Danske Fysioterapeuters hjemmeside.
Mette vil kontakte Guldborgsund Genoptræning og høre nærmere om projektet.

 1. Roning:

Der er indmeldt et nyt medlem, som er under oplæring.

Der er indkøbt en bådvogn, da en af de ældre vogne var meget tæret og havde knækket en aksel.

 1. Kajak:

Da der vises interesse for det indkøbte Paddleboard, som blev introduceret ved Havnens Dag, vi blev enige om, at indkøbe 2 mere af samme type, Svend tager sig af dette.

Det er vigtigt, at brugen af Paddleboard, kaldet SUP, (Stand Up Paddle) sættes i system og Gitte vil oprette SUP under kajak, så de skal skrives ud på rosedlen, som kajakudskrivning, der skal også fremstilles et opslag om brugen, det skal pointeres, at der skal bruges svømmevest (kajakvest) ved brug af SUP og ikke oppustelig vest.

CO tilretter hjemmesiden med oplysninger om SUP – det er så håbet, at denne aktivitet vil kunne tiltrække det lidt yngre medlemmer fremover.

 1. Kasserer:

CO gennemgik status på økonomien og det lagte budget overholdes.

Der blev drøftet opkrævning af kontingent for kajakskole og efterfølgende kontingentopkrævning for indmeldelse i klubben efter opnået EPP bevis.
Der var enighed om, at ændre dette til, at opkræve et samlet års-kontingent, som omfatter kajakskole og medlemskab.

Afregning Havnens Dag:

CO har sendt afregning til kommunen på tilskud m.v. og aktiviteten har beløbet sig til ca. kr. 3.800,00 som klubbens udgift.
Forløbet af Havnens Dag blev drøftet og der var enighed om, at det var en god dag for roklubben, der var stor søgning på prøveture i såvel kajak som robåd og de der mødte op havde en god oplevelse. Formanden for Kultur og Fritid Martin Lohse syntes det var en god oplevelse, at blive roet ind til arrangementet.
Dog kunne vi godt, have tænkt os lidt flere besøgende.
Der afholdes en hyggelig evauleringsaften den 23. august, med lidt spisning og et glas vin til de mange frivillige der var med til, at gøre dagen til en oplevelsesrig dag, tilmelding er opsat på opslagstavlen i bådhallen.

Resultat af kampagne for nye sponsorer:

CO havde udsendt opfordring til 42 potentielle sponsorer hvilket har givet 4 positive tilbagemeldinger – CO meddelte, at det var da et forsøg værd!

 1. Materiale / klubhus

Ingenting

 1. Hjemmesiden

Kirsten nævnte, at NFR´s politik i forbindelse med Persondatalovgivningen bør lægges på hjemmesiden, evt. som et link.
Kirsten vil sende det færdige udkast til Carsten, som vil lægge dette på hjemmesiden.

Kirsten foreslog, at når der blev lagt referater ind på hjemmesiden, blev dette oplyst på forsiden – det vil der blive gjort fremover.
Der blev også foreslået, at skifte forsidebillederne, så forsiden ikke bliver for statisk.
CO oplyste, at Gitte er blevet oplært i hjemmesideprogrammet og kan nu opdatere hjemmesiden med referater m.m.

 1. DFfR / DKF / DOF

DOF skal ikke med på dagsordenen fremover, da vi er udmeldt af denne forening.

 1. Kommunen / Naturområde Guldborgsund

Ingenting

 1. Eventuelt

Til orientering er standerstrygningen den 27. oktober og julefrokost for bestyrelsen er aftalt til den 3. december.

 1. Næste bestyrelsesmøde
  1. oktobertober kl. 18.00

Ref. Carsten Koborg Olsen