Bestyrelsesmøde 6. juni 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 6. juni 2018

 1. Drejebog

Store badedag og sikkerhedsdag er planlagt til lørdag den 25. august.

Fælles tur sammen med kredsen til Alstrup er planlagt til den 18.-19. august.

 1. Medlemmer

Intet.

 1. Meddelelser

Til Havnens dag/Vild med vand lørdag den 9. juni mødes frivillige kl. 8:30 til morgenmad og briefing.

Arrangementet holdes i tidsrummet 11:00-16:00.

Guldborgsund Kommune har støttet arrangementet med kr. 30.000 og Vild med Vand Fonden har støttet med kr. 5.000.

Flyers mm. er delt ud til foreninger og handlende.

Persondataforordningen. Den 25. maj trådte ny databeskyttelseslov i kraft. DIF og DGI har udarbejdet en ”Vejledning til idrætsforeninger om behandling af persondata”. Der igangsættes arbejdet med at få kravene i persondataforordningen på plads. Kirsten og Ann udarbejder udkast.

 1. Opfølgning på temadagen

Facebook. Der er oprettet en lukket gruppe på facebook. Klubben har nu både en åben og en lukket FC-gruppe. Linda Leitner vil fremover være administrator for både den åbne og lukkede FC-gruppe.

Polokajak: Jens Aagren præsenterede et oplæg for opstart af polokajak. Stege, Vordingborg og Næstved har et samarbejde omkring polokajak.  Der er et ønske, at samarbejde med NFR i forhold til, at finde et sted at træne i Nykøbing F. Det drejer sig i første omgang om en træningsaften om ugen. Indsejlingen til Slotsbryggen vil være velegnet.

Mulighederne for medlemskab af klubben blev drøftet. Desuden blev et muligt samarbejde med Rødby svømmehal drøftet, da der i vinterhalvåret trænes i Rødby svømmehal. Jens Aagren undersøger med Guldborgsund Kommune muligheden for at opsætte polokajak-mål  i Guldborgsund.

Ungdomsroning: Peter Frydensberg præsenterede et oplæg til en aktiv indsats for at få børn i aldersgruppen 12-15 år til at interessere sig for rosporten. Forslag til målgruppen var børn med diabetes.  Peter tilbød, at stå som klubbens instruktør for et hold ungdomsroer.

Arrangementet Vild med Vand er en mulighed for at rekruttere nye medlemmer og præsentere nye tiltag.

 1. Kajak

Intet.

 1. Roning

Intet.

 1. Kasserer

Udsættes.

 1. Materiale/klubhus

Kajakpontonen er repareret.

 1. Hjemmesiden

Udsættes.

 1. DFfR/DKF/DOF

Svend har haft en ansøgning til DKF om lån af paddleboard (SUP lånepakke), der er kommet afslag på ansøgningen.

 1. Kommunen/Naturområde Guldborgsund

Intet.

 1. Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 7. august kl. 18:00.