Bestyrelsesmøde 2. marts 2021

1. Drejebog
1. Generalforsamling
Generalforsamlingen udskydes indtil det er muligt at afholde den jf. reglerne om
forsamlingsforbuddet.
2. Standerhejsning
Inger og Knud Boesgaard hejser standeren den 27. marts 2021 kl. 12. Det er ikke
muligt at forsamles i den forbindelse, men der er mulighed for at ro under hensyn til
de gældende restriktioner. Man skal komme omklædt og badefaciliteterne kan ikke
benyttes.
2. Medlemmer
Intet
3. Meddelelser
Intet
4. Kasserer / Økonomi
1. Status på kontingentindbetalinger
Kassereren gav en status på økonomien. Kontingentbetalingen ligger 17.000 kr. under
det, der er sendt opkrævninger ud i forhold til. De medlemmer der har meldt sig ud,
har ikke angivet C-19 som årsag til udmeldingen.
2. Status på sponsorater
Der forventes sponsorindtægter i 2021 på kr. 30.000, hvilket er over det budgetterede.
3. Forsikringer
Kassereren har haft møde med Alm. Brand og forsikringerne er gennemgået og justeret
i forhold til det faktiske behov, hvilket betyder en reduceret udgift.
5. Roning
1. Status på ponton
Pontonen er kommet på plads og klar til ro-sæsonen.
2. Kommentarer til folder
Folderen der fortæller om klubben vil være tilgængelig i en boks udenfor klubben.
Udkast til folderen blev gennemgået og tilrettes med de bemærkninger, der fremkom.
6. Kajak / SUP
Drøftelse vedrørende, håndtering af prøvemedlemskab (3 mdr.) i forhold til kajakskole.
Kurt og Kirsten drøfter og kommer med forslag til interne regler for prøvemedlemskab.
7. Materiel / klubhus
Inger har rengjort bådhallen og værkstedet. 8. Svømning / motion
Da det ikke har været muligt at benytte svømmehallen det meste af sæsonen har
Svømmecentret tilbudt, at vi kan forlænge forårssæsonen frem til den 27. juni 2021 og
opstarte efterårssæsonen fra den 9. august 2021. Dette vil give mulighed for at tage
svømmeprøven, som mange ikke har nået i denne og sidste sæson.
Det blev besluttet, at takke ja til tilbuddet. Svømmetræningen vil fortsat være fredag i
tidsrummet 18:30-19:30 og der vil være en livredder tilstede.
Genstart af svømning vil være afhængig C-19 restriktionerne og vil fremgå af
hjemmesiden.
9. Hjemmesiden
Omklædnings- og badefaciliteterne må ikke benyttes i forbindelse med vinterroning –
dette kommer til af fremgå af hjemmesiden.
10. DFfR / DKF
Intet
11. Eventuelt
Inger får en liste over alle medlemmer med vinterroningstilladelse.
12. Næste Møde
Næste bestyrelsesmøde holdes 13. april 18:00/18:30 afhængig af, om vi kan mødes
fysisk

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *