Referat fra bestyrelsesmøde 18. maj 2021

1. Drejebog

Planlægning af generalforsamling
Generalforsamling er fastlagt til den 3. juni kl. 19. Der serveres kaffe og kage.

Mens Health Week uge 24
Klubben har modtaget en henvendelse fra Guldborgsund Kommune,
om deltagelse i Mænds sundhedsuge i uge 24. Det blev besluttet, at klubben deltager.
Kurt er tovholder.

Foreningernes dag 11.09
Arrangementet ”Foreningernes dag” holdes på torvet den 11. september. Klubben har mulighed for, at
deltage med en stand og gøre reklame for klubben.

Det blev besluttet, at spørge på generalforsamlingen om der er medlemmer,
der kunne være interesseret i, at bemande standen den dag.

Efterårstur NFR 19.09
Der planlægges med en efterårstur.

2. Medlemmer

Intet

3. Meddelelser

Intet

4. Kasserer / Økonomi

Status
Økonomien ser fornuftig ud – omkostningerne ligger under det budgetterede.

Status på den nye båd er, at båden kan leveres ultimo juni/primo juli.
Kurt og Kaj Aage vil besigtige båden, så snart rejsereglerne lempes, så eventuelle fejl kan rettes inden levering.

5. Roning

Ro udvalget og kajakudvalget er tyndt repræsenteret. Det overvejes, at slå de 2 udvalg sammen.

6. Kajak / SUP

Kajakudvalget består af Lars Sørensen og Birthe Løttrup.

Jens Erik er så småt startet med kajakskolen – der er 2 tilmeldte.

Der er 4 tilmeldt til SUP.

Klubben deltager i et fælles arrangement for klubberne omkring vandet Skt. Hans den 23. juni.
Arrangementet vil fremgå af hjemmesiden

7. Materiel / klubhus

”Henrik” tager vand ind og skal derfor helst ikke benyttes.

Det blev drøftet at indkøbe oppustelige bådruller til at køre bådene op. Inger undersøger, hvad det vil
koste.

8. Svømning / motion

Det henstilles til medlemmerne, at få foretaget svømmeprøve i Svømmecentret fredage 18:30 – 19:30.
Dorthe sætter et opslag på hjemmesiden.

9. Hjemmesiden

Ny webredaktør
Dorthe er ny webredaktør og har overtaget opgaven med at vedligeholde hjemmesiden efter Carsten.

10. DFfR / DKF

11. Eventuel

12. Næste Møde

Næste møde holdes den 3. juni efter generalforsamlingen, hvor der vil være konstituering.