Bestyrelsesmøde 16. april 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 16. april 2018

 1. Drejebog

Fælles Grundlovstur 5. juni til Alstrup arrangeres af rovalget.

 1. Medlemmer

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Kasserer: Carsten Koborg Olsen

Kajakrepræsentant: Birgitte Christiansen

Medlemsregistrering: Kirsten Merkel Larsen

Materialeforvalter: Inger Boesgaard

Bådudlejning: Inger Boesgaard

Rorepræsentant: Svend Rasmussen

Næstformand, sekretær: Ann Tenis

 1. Meddelelser

Vild med Vand 2018 – Havnens Dag holdes den 9. juni. Der søges midler fra Guldborgsund

Kommune. Carsten er tovholder på arrangementet.

Inger og Carsten undersøger om klubben på Havnens Dag kan demonstrere padleboard.

 1. Opfølgning temadag

Svend tager kontakt til Dansk Kano og Kajak Forbund om muligheden for at købe en instruktør samt muligheden for at låne 8 padleboards.

 1. Roning

Prisforslag til leje af klubbens udlån af både og kajakker samt overnatning blev drøftet og vedtaget. De nye priser træder i kraft 1. maj. Oversigten lægges på hjemmesiden.

 1.   Kajak

Blanketten om tilladelse til vinterroning i perioden efter stander strygning er revideret.

 1. Kasserer

Carsten gennemgik posterne i regnskabet. Det blev besluttet, at få gennemgået de regnskabsmæssige principper. Bent inviteres til at deltage på et kommende bestyrelsesmøde.

 1. Materiale/klubhus

Intet til det punkt.

 1. Hjemmesiden

Der planlægges instruktion til bestyrelsen i at programmere på hjemmesiden.

 1. DFfR / DKF

Der samles op på besøg fra DKF i marts på kommende bestyrelsesmøder med henblik på opstart af nye aktiviteter til næste sæson.

 1. Kommunen / Naturområde Guldborgsund

Intet til dette punkt

 1. Eventuelt

Det blev drøftet muligheden for at finde en redaktør til at stå for en Facebook side. Helle undersøger muligheden

Næste møde: 2. maj kl. 18:00 temadrøftelse på baggrund af oplæg fra DKF

Bestyrelsesmøde onsdag den 6. juni 2018

Middag med bestyrelsen torsdag den 21. juni kl. 18:00 på Café Hvid, Nykøbing F.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *