Referat fra bestyrelsesmøde den 13. april 2021

 

 1. Drejebog
 2. Børneattester

Der skal indhentes børneattester, når klubben har medlemmer under 15 år

 1. Generalforsamling

Generalforsamlingen skydes indtil forsamlingsloftet hæves

 1. Medlemmer

Der er indmeldt 4 nye medlemmer

 1. Meddelelser

Lokalarkiverne har henvendt sig og spurgt om klubben har skrivelser, billedmateriale etc. som vi ønsker registreret. Inger kontakter Jens og Carsten om de har kendskab til materiale, der er bevaringsværdigt.

 1. Kasserer / Økonomi
 2. Status på økonomi

I forhold til de udsendte opkrævninger er der på grund af udmeldinger et fald i

kontingentindbetalingerne på kr. 14.000.

Der er tegnet sponsorater for kr. 33.000, hvilket er en tilgang i forhold til det

budgetterede på kr. 18.000.

 1. Roning
 2. Artikel til avis.

Yvonne har udarbejdet et indlæg til pressen med henblik på at tiltrække nye medlemmer til klubben. Ann kontakter Folketidende gruppen om de vil bringe indlægget i både Ugeavisen og Folketidende i foråret.

 1. Kajak / SUP
 2. Kontaktperson fra bestyrelse til kajak instruktører.

Kirsten vil fremover være kontaktperson mellem kajakudvalget og bestyrelsen.

 1. Materiel / klubhus

Bådeløfter har været til eftersyn og der er foretaget reparation.

 1. Svømning / motion

Svømmecentret skal have nyt adgangssystem.  Det vil fremgå af hjemmesiden hvordan man

skal forholde sig ved overgang til det nye system.

 

 1. Hjemmesiden
 2. DFfR / DKF

DFfR holder netværksmøde om udfordringen om, hvordan man kan tiltrække unge

medlemmer.

 1. Eventuel

Bestyrelsen har givet tilladelse til, at Baltic Race kan sætte et telt op på bådpladsen i

forbindelse med afholdelse af arrangementet

 1. Næste møde
 2. maj 2021