Referat fra bestyrelsesmøde den 12. november 2019

  1. drejebog

Der er planlagt julearrangement i klubben den 17.12. Carsten står for arrangementet.

2. Medlemmer

Mulige kandidater til bestyrelsesposterne i forbindelse med generalforsamlingen blev drøftet.

3. Meddelelser

Det er undersøgt, om klubben kan få et bedre internetforbindelse. Der er p.t. ingen selskaber, der vil lægge en hurtigere netadgang ind.

4. Opfølgning temadag

Bestyrelsen holder temadag lørdag den 25. januar 2020 kl. 9:00, hvor rekruttering af nye medlemmer samt fremtidige mål og aktiviteter drøftes.

Jens Aagren, og Søren inviteres til at deltage mhp at planlægge den kommende sæson for henholdsvis kajakpolo og paddleboard. Jens Erik og Jens C. inviteres for at give deres input til, hvordan vi kan tiltrække og fastholde medlemmer for henholdsvis kajak og inrigger.

5. Roning

Vintertilladelse blev drøftet. 3 medlemmer har fået vinterroningstilladelse til inrigger indtil pontonen tages op.  Nordstjernen kan benyttes.

Yvonne deltager på inrigger-instruktørkursus.

6. Kajak

Inger hænger en liste op i klubben over de medlemmer, der har fået vinterroningstilladelse til kajak.

7. Svømning/motion

Klubben deltager i Svømmecenter Falsters arrangement ”Vandvittige oplevelser” i Nørre Alslev den 16. november. Jens Aagren demonstrer kajakpolo og Søren paddleboard med henblik på reklame for klubbens nye aktiviteter.

8. Kasserer

Kontingentet bliver fortsat opkrævet for 1 år ad gangen.

Det blev drøftet, om klubben skal have et ½ kontingent, hvis man melder sig ind fra 1. juli.  Det blev besluttet, at alle der melder sig efter den 1. juli betaler 150 kr./måned indtil årsskifter – herefter betales fuldt kontingent. Carsten tilretter kontingenttaksterne på hjemmesiden.

Flere sponsorer har ikke gentegnet annoncer.

9. Materiale/klubhus

Tidsuret til saunaen i herrernes omklædningsrum udskiftes.

Våddragterne til paddleboard skal renses. Inger har indhentet pris for rensning – kr. 1.300.

Der skal indkøbes nye emblemer til næste år. Guldsmeden har oplyst, at der skal laves en ny skabelon. Mette undersøger priser i forhold til, hvilket kvantum det bedst kan betale sig at købe.

10. Eventuelt

Generalforsamlingen holdes den 18. marts 2020. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i henne 10 dage før generalforsamlingen.

Næste bestyrelsesmøde holdes den 25. februar 2020.