Bestyrelsesmøde 10. februar 2020

  1. Drejebog

Nyanskaffelser

Der er bestilt 10 nye redningsveste.

Annoncering

Det blev drøftet, hvordan der kan gøres mere reklame for klubben. Inger undersøger forskellige muligheder for, hvad det vil koste at reklamere for klubben på reklameskærme i Nykøbing F.

  1. Generalforsamling 18. marts

Klubben er presset i forhold til at finde en ny formand. Der er rettet henvendelse til mulige kandidater uden positiv tilbagemelding. Der efterlyses emner til formandsposten – uden en formand ingen klub.

Der er indkommet forslag til ændring af standarder strygning og ændring af ponton. Forslagene er sat på opslagstavlen og lagt på hjemmesiden.

  1. SUP

Søren har givet tilsagn om at fortsætte som SUP-instruktør i den kommende sæson.

Der skal arbejdes for faste træningsdage og arrangementer efter SUP-skolen, som skal bidrage til at fastholde nye SUP-medlemmer og skabe et socialt sammenhold.

  1. Meddelelser

Sponsoreret aktivitet

Klubben er blevet kontaktet af Guldborgsund Kommune om klubben vil sponsorere en aktivitet. Internt i kommunen har der været en konkurrence om hvilken afdeling, der kunne bevæge sig mest under temaet ”Bevæg dig for livet”. NFR har sponseret et kursus i SUP til vinderne.

Anskaffelse af nye PC

Klubbens PC’er til bl.a. registrering af roseddel fungerer ikke optimalt. Thomas (medlem) har erfaring inden for it deltog i bestyrelsesmødet med henblik på at komme med bud på en mere optimal løsning. Thomas kom med forslag til løsninger, der blev drøftet bl.a. forslag til bedre sikring af nøglesystemet til indgangsdøren og nyanskaffelse. Der undersøges flere muligheden herunder også en hurtigere internetadgang.

  1. Næste bestyrelsesmøde
  2. februar 2020.
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *