Bestyrelsesmøde 1. oktober 2018

Nykøbing d. 3. oktober 2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. oktober 2018

 1. drejebog

Drejebogen blev gennemgået, kommenteret og tilrettet:

Standerstrygningen er som aftalt den 27. oktober kl. 12.00 og Knud Boesgaard vil igen sørge for sædvanlig lækker forplejning.

Den årlige suppetur er aftalt til den 13. oktober med mødetid kl. 10.00 og spisning kl. 13.00, turen bliver opslået på opslagstavlen og sat på hjemmesiden, tilmelding skal ske senest den 9. oktober. – Kirsten er tovholder for turen.

Pålidelighedsroning er blevet aflyst.

Ønskesedler for materiale drøftes på næste bestyrelsesmøde – der høres i de enkelte grupper om ønsker eller forslag og der sættes opslag på opslagstavlen og på hjemmesiden.

Svømning er opstartet og der kræves ingen adgangskort.

Julearrangement, årets julestue blev aftalt til den 11. december kl. 19.00 – Carsten er tovholder – indbydelse sættes på opslagstavlen og på hjemmesiden.

Temadag blev aftalt til den 12. januar kl. 09.00 – Mette sørger for forplejning.

Besluttet at drøfte vedtægtsændringer på næste bestyrelsesmøde – man bedes gennemgå vedtægter inden mødet.

Medlemsmøde i januar – debataften – Carsten kommer med forslag til næste bestyrelsesmøde.

 1. Medlemmer

Orientering om, at sikkerhedsdagen blev aflyst på grund af dårligt vejr

 1. meddelelser

Vild med Vand Evalueringsmøde var en hyggelig dag – vurderingen var, at alle syntes, at det var en god og spændende dag, der var mange der fik prøveture i kajakker og robåde, ligesom SUP og Polokajakker blev fremvist, hvilket var en stor succes især blandt børnene.

 1. Opfølgning på temadag

Kajakpolo er godt i gang og der skal sendes en stor tak til Jens Aagrenn for det store arbejde han udfører. Mette kontakter Jens og får en drøftelse om aktivitetens fremtid.
Angående ungdomsroning, vil Mette tage kontakt med Peter Frydsberg og høre om, hvor langt han er kommet med planlægningen.
Samarbejde med GK Genoptræning, Mette har haft kontakt pr. korrespondance med GK og Mette, følger op på dette og får en drøftelse om hvad de ønsker og hvad vi kan tilbyde af hjælp og faciliteter. GK Genoptræning inviteres med til næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Roning

Fællestur og aftenroning – der var enighed om, at det var en god tur til Alstrup, alt forløb perfekt og der var mange deltagere fra kredsens roklubber.

 1. kajakker

Den planlagte aftenroning forløb godt, der var 5 kajakker med lysende flagermuslygter, en meget hyggelig tur i fint vejr.

 1. Kasseren

Carsten omdelte en kontooversigt, som blev gennemgået – der blev drøftet afskrivningsregler og brug af bådfond – regnskabet blev taget til efterretning.

 1. Materiale/klubhus

Der er bestilt cykelstativ til forpladsen.
Inger havde fået ønske fra medlemmer om, at tage kontakt til en fysioterapeut for, at gennemgå vores redskaber i motionsrummet og give et kursus i den rette brug – Inger arbejder videre med dette, sammen med Helle.

 1. Hjemmesiden

Hjemmesiden bliver løbende opdateret – der var ønske om, at Carsten afholder et minikursus i programmering af hjemmesiden for bestyrelsen – Carsten aftaler dato og ellers kan man bruge dette som punkt på temadagen.

 1. DFfR / DKF

SUP 2019 ved Svend, som kunne oplyse, at han havde fået tilbud fra Irene fra DKF om udlån af en SUP pakke, men da tidspunktet for lånet er fra januar til juni og der samtidig er en masse krav og formaliteter der skal opfyldes, er tilbuddet ikke aktuelt for os. Svend tager kontakt med Irene og meddeler, at vi ikke kan gøre brug af tilbuddet.
NFR har indkøbt 3 SUP Board og vi regner med, at denne voksende vandsport kan give klubber nogle nye medlemmer af den yngre årgang! Og vi vil sætte gang i aktiviteten fra næste ro-sæson og evt. hyre en ekstern instruktør.
Helle ønsker, at komme på kajak trænerkursus og mulighederne undersøges, evt. ved instruktører fra andre klubber, der har rettigheder til, at uddanne instruktører.
Kirsten udfærdiger liste over nuværende instruktører og Svend undersøger i DKF om disse kan opgraderes til, at kunne udstede EPP beviser.
Kirsten tager kontakt til Hans Henrik angående overtagelse af diverse opgaver, som nøglebrikker og rojournal.
Angående førstehjælpskursus, så har Mette været i kontakt med DFfR og Kirsten har været i kontakt med Sakskøbing Roklub ved Jette om et samarbejde – Kirsten arbejder videre med dette, samme med Birgitte (Gitte).

 1. Kommunen/Naturområde Guldborgsund
  Ingen bemærkninger
 2. Eventuelt
  Næste møde aftalt til den 6. november kl. 18.00.

Ref. Carsten

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *