Bestyrelsesmøde 07.05.2019

Drejebog

Der arrangeres fælles Grundlovstur til Alstrup den 5. juni. Kirsten udarbejder et opslag til hjemmesiden, FB og opslagstavlen.

 Meddelelser

Arrangementet ”Vild med vand”  holdes ikke i år, da klubberne omkring havnen ikke har interesse i det.

Vegvisir Race 2019 har forespurgt om de kan benytte bådhallen til en kunstudstilling i forbindelse med arrangementet Vegvisir Race, der afholdes 15.-17. august.

Forespørgslen blev drøftet. Der var enighed om at imødekomme forslaget, da det kan bidrage til at markedsføre klubben. Inger er tovholder på arrangementet.

Roning

Vedrørende det samarbejde der er indgået med Guldborgsund genoptræning, var der tilmeldt 4, men der mødte 2.  Til næste træningsdag i juni er der tilmeldt 6. To fysioterapeuter deltager ved første træningsdag.

Svømning/motion

Svømning i efteråret starter som tidligere – første fredag i september i tidsrummet fra kl. 18:30-19:30.

Kontingent

Der har været forespørgsel om lavere kontingent, såfremt man ikke anvender motionsrummet hele året. Det er tidligere besluttet, at motionsmedlemmer betaler halvt kontingent. Der gives ikke refusion på medlemskontingentet, såfremt man kun benytter motionsrummet en del af året.

Kasserer

Der er kommet kr. 45.000 mindre ind i kontingent, end der er budgetteret med i januar 2019. Det er fortrinsvis kajakmedlemmer, der ikke har gentegnet medlemskabet.

Bankskifte har tidligere været drøftet med henblik på at undersøge eventuelle fordele ved at skifte fra Jyske bank. Carsten har rettet forespørgsel til Lollands Bank og Arbejdernes Landsbank.

Lollands Bank kræver dog, at kassereren er kunde i banken. Arbejdernes Landsbank stiller ikke et sådant krav. Et skifte til Arbejdernes Landsbank vil umiddelbart vurderet spare klubben for ca. 2.000 kr./året i gebyrer.

Et eventuelt bankskifte drøftes på næste bestyrelsesmøde.

 Opfølgning på temadagen

  • Nyt tiltag – Stand Up Paddle Board (SUP)

Der holdes informationsmøde den 13. maj.  SUP-afdelingen starter den 3. juni – der er træning mandag og onsdag.

Det er besluttet, at SUP-medlemmer (nye medlemmer) betaler halvt kontingent det første år. Herefter betales fuldt kontingent.

Carsten og Svend har kontakt med 2 instruktører. Der er indgået aftaler om, at en af instruktørerne kommer 2 gange/ugen i to timer. Den anden instruktør kommer ad hoc jf. aftale. Der udarbejdes en samarbejdsaftaler.

Svømmeveste og våddragter er indkøbt til SUP og skal inden de tages i brug påføres klubbens logo.

Der er udarbejdet en oversigt/vejledning over de aktiviteter, SUP-medlemmerne skal igennem samt en log-bog.

Opfølgning på temadagen

  • Nyt tiltag – Polokajak

Klubben har søgt projektmidler i Nordea Fonden til indkøb af Polokajakker. Der er kommet tilsagn om bevilling af kr. 100.000.

Jens Aagren, der er tovholder for polokajak, fortalte om den proces, der er i gang med indkøb af polokajakker og pagajer. Jens har indgået en aftale om indkøb af 10 polokajakker samt pagajer. Udstyret leveres inden for 14 dage.

Der er søgt kystdirektoratet om at anlægge en træningsbane øst for klubben.  Kystdirektoratets godkendelse afventes.

Det er afgørende for opstart af polokajak, hvornår vi kan få banen, der skal spilles på. Jens har en dialog med forskellige udbydere. Der er en leveringsperioden på ca. 4 uger.

Der vil være træning hver mandag og torsdag.

Jens har fået positivt tilsagn fra nogle af polokajakspillerne (3-4) fra Rødby om at melde sig ind i klubben.

Pressechefen fra Nordea Fonden vil udarbejde en pressemeddelelse og sætte en hel del i gang i forhold til pressedækning herunder TV Øst. Nordea Fonden har nogle formkrav i forhold til, hvordan deres logo skal anvendes.

Der vil være behov for en planlægnings- og koordineringsgruppe i forbindelse med pressedækning – drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Materiale/klubhus

Jens Kristiansen har indkøbt en ny singlesculler, der ligger i bådhallen.

Nye stole til klublokalet blev drøftet.  Beslutningen var, at tiden ikke er inde til nyindkøb af stole på grund af medlemstilbagegang svarende til kr. 45.000 mindre i indbetalt kontingent ift. budgettet.

Kommunen/naturområde Guldborgsund

Naturland Guldborgsund vil gerne sætte en flydebro op så klubbens medlemmer og andre interesserede kan gå i land ved naturområdet ved Flintinge Å. Naturland Guldborgsund stiller krav om, at klubben i en 10 års periode opsætter og nedtager flydebroen og rengøre broen efter behov.

Vedligeholdelse af flydebroen blev drøftet. Der var enighed om, at det var et godt initiativ, men klubben ikke kan indgå i en vedligeholdelsesaftale og forpligte klubben 10 år frem. Mette orienterer Åse, der er kontaktpersonen til Naturland Guldborgsund.

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 24. juni kl. 18:00.

 

(Ps. bestyrelsesmødet den 24. juni er beluttet aflyst, nyt møde aftales senere)

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *