Nykøbing F. Roklub genåbner for kajakroere

 

Tirsdag den 14. april 2020 åbnes bådhallen for kajakroere.

Der afholdes ikke standerhejsning i år.

I en tid med corona

LÆS VENLIGST nedenstående før du tager ud i kajak:

Kajakker:

Klubbens svømmeveste skal være rengjorte før og efter ibrugtagning

 • Har du en privat kajak og vest, skal vesten ligges i kajakken, når du forlader klubben
 • Efter endt kajaktur skal kajakken og pagajer vaskes af med sæbe
 • Tør kajakken af med en ren klud og læg den herefter i kassen til ikke rene klude
 • Der må ikke være flere end 10 personer i bådhallen ad gangen
 • Der må max være 2 personer på pontonen ad gangen
 • Der skal holdes 2 meter afstand mellem hinanden
 • Ingen må benytte roklubbens badefaciliteter
 • Alle skal sørge for at møde op omklædt, og der må ikke skiftes tøj i roklubben
 • Alle dørhåndtag og portræb skal afsprittes
 • Er du det mindste syg eller har været for nylig, så tag ikke i roklubben
 • Har man en kronisk sygdom, må man ikke komme i klubben før andet er meldt ud
 • Alle skal tage hensyn til hinanden, og skal der tages særligt hensyn til de ældre og sårbare
 • Enhver har eget ansvar for at begrænse muligheden for smittespredning

Inriggere:

 • Det er fortsat ikke tilladt at tage ud i inrigger, da det er påbudt at holde 2 meters afstand fra hinanden. Straks der kommer nye regler fra forbundets side, vil dette blive meldt ud.

Brug af motionslokale og 1. salen:

 • Det er fortsat ikke tilladt at benytte motionslokalet eller opholde sig på 1. sal, før andet er meldt ud.

 

Forudsætningen for at NFR kan holde åbent for kajakroere i tiden med corona er, at alle ovenstående restriktioner overholdes. Bestyrelsen/formanden forbeholder sig retten til at suspendere medlemmer, der ikke overholder ovenstående, indtil der igen er normale tilstande i Danmark.

DFfR og DKF udstikker reglerne efter anvisning fra statsministeriet og sundhedsmyndighederne.

Så snart der ændres på reglerne for ro- og kajakklubber, vil dette blive meldt ud på NFR’s hjemmeside.