Cirkulære om sidemandsoplæring


Der kan tages nye roere i oplæring uafhængig af tidspunkt/måned i rosæsonen.

 

  1. Instruktøren aftaler med den nye roer forløbet af oplæringen.
  2. Instruktøren kan delegere opgaven til erfaren roer, men instruktøren har stadig ansvar for sikkerhed og oplæring.
  3. Den nye roer modtager undervisning, svarende til den der gives på roskolen.
  4. Når instruktøren vurderer, at den nye roer har tilegnet sig de nødvendige færdigheder, frigives denne og kan deltage i de alm. roaktiviteter.
  5. Den nye roer skal indmeldes i klubben ved oplæringens start.
    Ved start før 1.6 betales kontingent for hele året, ved start efter 1.6 betales for et halvt år.

Roklubbens erfarne instruktører vil undervise dig i alt det du skal kunne, for at blive en stabil roer:

Instruktør Inger Boesgård
Tlf. 24276255
E-mail: ikb@hotmail.dk

Instruktør Poul Erik Dalager
Tlf 22933880
E-mail: dalager@newmail.d