Kajakudvalget:


Kajakudvalget består af 5 – 6 medlemmer valgt på udvalgets årsmøde, blandt medlemmer der ror Kajak, herunder mindst et medlem fra den siddende bestyrelse

Udvalget består af følgende medlemmer:

Formand
Lars Sørensen
E.mail: vildmedsport@gmail.com

Øvrige medlemmer:

Birgitte Christiansen
E.mail: puddelgitte@gmail.com

Birthe Løttrup
E.mail: bsloettrup@gmail.com

Bendte Skafte
ingen e-mail

Udvalget arbejder på en revideret udgave af cirkulæret:

“Arbejdsopgaver for kajakudvalget”