Bestyrelsen

Formand
Mette Jensen
Tlf.: 22354721
e-mail: mette22jensen@live.dk

Næstformand, sekretær
Ann Tenis
Tlf.: 23267630
e-mail: ann@tenis.dk

Kasserer
Carsten Koborg Olsen
Tlf.: 51926701
e-mail: kasserer.nfr@gmail.com

Husforvalter, materialerepr.
Inger Boesgaard
Tlf.: 24276265
e-mail: ikb@hotmail.dk

Medlemsregistrering
Kirsten Merkel Larsen
Tlf.: 28720651
e-mail: medlem.nfr@gmail.com

Kajakrepræsentant
Birgitte Christiansen
tlf.; 25778180
e-mail: pudel.gitte@gmail.com

Rorepræsentant
Svend Rasmussen
Tlf.: 42163700
e-mail: svend@svendrasmussen.dk